Uusi julkaisu: Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä

Viime vuodet eläkkeellesiirtymisikä on pysynyt ennallaan. Vanhuuseläkkeen alaikäraja on ollut jo pitkään suosituin ikä jäädä eläkkeelle. Vuonna 2016 eläkkeellesiirtymisiän odote oli 61,1 vuotta, ilmenee Eläketurvakeskuksen tilastoista.

Juuri ilmestyneessä tilastojulkaisussa esitetään kattavasti tietoa eläkkeellesiirtymisiästä. Eläkkeellesiirtymisiän odote lasketaan kaikista työeläkkeelle siirtyneistä. Toisin kuin keskiarvo- ja mediaani-ikään, odotteeseen ei vaikuta väestön ikärakenne. Näin ollen sen avulla voidaan tarkastella ajassa tapahtuvaa muutosta eläkkeellesiirtymisiässä.

Eläkkeellesiirtymisiän odote kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla. Viime vuonna odote pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna ja oli 61,1 vuotta. Miehillä se oli 61,3 vuotta ja naisilla 60,9 vuotta.

Viime vuonna lähes 40 prosenttia eläkkeelle siirtyneistä jäi eläkkeelle 63-vuotiaana eli alimmassa vanhuuseläkeiässä. Tänä vuonna voimaan tulleen eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeen alaikärajat nousevat, mikä osaltaan aikaa myöten nostaa eläkkeellesiirtymisikää.

Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä (Tilastojulkaisu, 28.4.2017)

Eläkkeellesiirtymisikä pysynyt ennallaan (Tiedote 15.2.2017)

Eläkkeellesiirtymisikä (Teemasivusto Etk.fi:ssä)