Useassa maassa työskentelevien määrä kasvussa

Lähetetyn työntekijän todistushakemusten määrä kasvoi vuonna 2016. Kahdessa tai useammassa maassa työskentelevien osuus kaikista hakemuksista on kasvussa.

Eläketurvakeskukseen vuonna 2016 saapuneista ulkomaantyöskentelyä koskevista lähetetyn työntekijän todistushakemuksista 38 prosenttia koski tilannetta, jossa henkilö työskentelee säännöllisesti kahdessa tai useammassa maassa. Vuonna 2015 useassa maassa työskentelevien osuus oli 33 prosenttia.

Lähetetyn työntekijän todistusten hakemusmäärät ovat olleet jatkuvassa kasvussa ja suuntaus jatkui myös vuonna 2016. Viime vuonna Eläketurvakeskus myönsi lähes 10 000 lähetetyn työntekijän todistusta.

Suomesta lähetettiin vuonna 2016 työntekijöitä edellisvuosien tapaan eniten Ruotsiin, USA:han, Saksaan, Espanjaan, Norjaan ja Iso-Britanniaan. Ruotsiin lähetettyjen osuus oli kaikista 13 prosenttia.

Myös ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrä nousussa

Vuonna 2016 Eläketurvakeskukselle saapui tiedoksi yli 30 000 Suomeen muusta maasta lähetetyn työntekijän todistusta, kun edellisenä vuonna 2015 todistuksia saatiin tiedoksi noin 25 000 kpl ja sitä edeltävänä vuonna vajaat 19 000 kpl.

Eniten ulkomaisia todistuksia saatiin aiempien vuosien tapaan Virosta (44 % kaikista todistuksista), Puolasta (14 %), Saksasta (10 %) ja Liettuasta (9 %). On mahdollista, että kaikista maista ei saada tietoa annetuista todistuksista.

Oikopolut:

Lue lisää: