Työvoiman liikkuvuus EU:ssa vuoden 2016 pääteemoja

Alankomaat aloittaa EU-puheenjohtajamaana tammikuussa 2016. Puolivuotisen puheenjohtajakauden sosiaali- ja työllisyysasioita koskevat pääteemat ovat työvoiman liikkuvuus ja reilu työ, työhyvinvointi ja –terveys sekä köyhyyden vähentäminen.

Alankomaat perii EU-neuvoston kiertävän puheenjohtajuuden Luxemburgilta. Tulevaan puheenjohtajakauteen mahtuu paljon jo päätettyä, mutta mukaan voi tulla kauden aikana uusiakin hankkeita.

Huomio lähetetyissä työntekijöissä

Liikkuvan työvoiman osalta Alankomaat haluaa puheenjohtajakaudellaan keskittyä harmaan työn vastaisiin toimiin sekä nostaa esiin lähetettyjä työntekijöitä koskevia ongelmia, kuten epätasa-arvoinen kohtelu ja postilaatikkoyhtiöiden toiminta.

Työntekijöiden lähettämistä EU-maasta toiseen säädellään direktiiveillä, joiden tarkoituksena on helpottaa työntekijöiden liikkuvuutta.  Alankomaat näkee, että järjestelmää on hyväksikäytetty joidenkin maiden korkeampien työvoimakustannusten kiertämiseksi.

Ongelmallisia liikkuvan työvoiman osalta ovat myös yhdessä maassa toimivat postilaatikkoyhtiöt, jotka lähettävät työntekijöitä toiseen EU-maahan. Tällaisissa tapauksissa voi olla kyse tarkoituksellisesta työvoimakustannusten minimoimisesta toisen EU-maan lainsäädäntöä hyödyntämällä.

Sosiaaliturvan koordinointiasetukseen muutoksia

Puolivuotiskauteen saattaa mahtua muitakin sosiaali- ja työllisyysasioihin liittyviä aloitteita. Tällainen on esimerkiksi jo nyt komission päättämä, mutta vielä tarkemmin määrittelemätön työvoiman liikkuvuuspaketti. Komissio on luvannut julkistaa tarkemmat yksityiskohdat paketista vuoden 2016 aikana.

Liikkuvuuspaketti sisältää nimensä mukaisesti työvoiman liikkuvuutta koskevia lainsäädäntöaloitteita. Teknisiä yksityiskohtia ei vielä tiedetä, mutta tiedossa on, että paketti tulee sisältämään muutosehdotuksia sosiaaliturvan koordinaatioasetukseen.

Lisätietoa:

Alankomaiden EU-puheenjohtajuuskauden sivusto