Työtulo-opas yrittäjän eläkevakuutuksen määrittelyn apuna

Yrittäjän ottama YEL-vakuutus kattaa kaiken hänen harjoittamansa yrittäjätoiminnan. Yrittäjätoiminnan laajuus ja monialaisuus otetaan huomioon työtulon määrässä.

Työeläkelaitoksista yrittäjä saa neuvoja yritystoiminnasta kertyvän eläketurvan hankkimiseen. Yrittäjä on itse vastuussa vakuutuksen ottamisesta, ja välttämättä yrittäjäasiakkaat eivät työeläkelaitokseen yhteyttä ottaessaan aina edes tiedä mitä YEL-työtulolla tarkoitetaan.

Aiheen selvittämiseksi yrittäjä voi hyödyntää työtulon määrittelyn apuna myös Eläketurvakeskuksen tuottamaa yrittäjän työtulo-opasta. Sen avulla onnistuu mitoittaa vakuutus omaa todellista työpanostaan vastaavaksi.

– Työtulon taso ei ole välttämättä alkujaankaan yrittäjällä oikealla tasolla, kertoo kehityspäällikkö Markus Palomurto Eläketurvakeskuksesta.

Vakuuttamisen valvonnassa työskentelevänä asiantuntijana Palomurto tunnistaa yrittäjien tuskan työtulon määrittelyssä. Juuri siksi hän kannustaa selvittämään asiaa jo yrittäjäuran alussa.

Miten opas neuvoo keikkatyötä tekeviä?

Työtulo-oppaasta löytää hyvin apua perinteisillä toimialoilla, kuten kaupan ala tyypillisesti. Mutta jos tekee keikkatyötä, jossa töitten intensiteetin vaihtelu voi olla suurta, välttämättä silloin työtulo-oppaasta ei saa vastaavanlaista selvää ohjetta.

– Uusimuotoinen yrittäjyys ja luovat alat jäävät vähän katveeseen, niillä työpanoksen arvon määrittely on vaikeammin hahmottuvaa, myöntää Palomurto.

Mutta jokaiselle yrittäjälle työtulon määrittely tulee vääjäämättä vastaan. Yleensä kokoaikaisen yritystoiminnan ideana on tai tulisi olla, että tehdystä työstä kertyy yrittäjän toimeentulo. Pidemmän päälle yrittäjätoiminta on silloin kannattavaa.

– Silloin siten myös olisi maksettava riittävästi vanhuuden turvaa, jonka yrittäjä saa aikanaan eläke-etuutena, Palomurto sanoo.

Työtulon määrittely vaikuttaa suoraan siihen, paljonko yrittäjä kerryttää uransa aikana eläketurvaa. Koska ansaintalogiikka ja työstä saatu korvaus on yrittäjällä hyvin erilainen kuin palkansaajalla, tarvitaan YEL-työtulon määrittelyyn ohjeita ja tukea.

YEL-vakuutuksen työtulo määrittää myös monelta osin yrittäjän muuta sosiaaliturvaa. Muun muassa vanhempainetuudet ja sairauspäiväraha perustuvat YEL-työtuloon. Myös turva pysyvän työkyvyttömyyden varalle syntyy YEL-vakuutuksen ja sen työtulon avulla.

Mitä tarkoitusta varten on laadittu yrittäjän työtulo-opas?

– Haluamme Eläketurvakeskuksessa sanoa, että yrittäjä ei ole yksin, vaikka voikin itse vaikuttaa eniten asiaansa. Yrittäjän työpanoksen vakuuttamisen oikeellisuuteen saa apuja ammattilaisilta.

Palomurto muistuttaa, että työeläkevakuutusyhtiön vastuulla on se, että työtulo on oikealla tasolla. Tänä keväänä ilmestyneen työtuloselvityksen mukaan yhä useampi aloittava yrittäjä eläkevakuuttaa minimin mukaan

Työtulon määrittelyn prosessi kuitenkin perustuu yrittäjän itsensä määrittämään tietoon, mikä on hänen työpanoksensa ja osuutensa yritystoiminnassa.

– Yrittäjän työtulo-opas pyrkii tuomaan taustatietoa tähän keskusteluun. Työtulo-oppaasta voi katsoa, kuinka milläkin toimialalla työtulon eli työn arvo voisi olla.

Löytyykö oppaasta tietoja kaikilta toimialoilta?

Työn murroksessa myös toimialat muuttuvat. On tullut uusia toimialoja, ja näitä muutoksia Eläketurvakeskus pyrkii seuraamaan kokoamalla tiedot työtulo-oppaaseen.

Periaatteessa työtuloa ja yrittäjän työpanosta voi arvioida joko ajan kulumisen tai liikevaihdon perusteella.

– Sekä YEL-vakuutettavat asiakkaatkin että työeläkelaitosten asiantuntijat ovat huomanneet, että uusilla luovilla aloilla oppaasta ei saa siinä määrin ohjetta ja osviittaa kuin perinteisillä aloilla, Palomurto kiteyttää.

Vuodenvaihteessa työtulo-oppaasta ilmestyy uusi päivitetty versio. Eläketurvakeskuksessa vakuuttamisen asiantuntija Harri Grönlund kokoaa parhaillaan tietoja, joiden perusteella oppaan työtulomääriä päivitetään vastaamaan pääsääntöisesti vuoden 2019 tasoa. Edellinen päivitys tehtiin 2015.

Eläketurvakeskus tuottaa ja ylläpitää yrittäjän työtulo-oppaan sisältöjä yhdessä yrittäjäjärjestöjen ja eläkelaitosten avulla.

Mitä käyttäjävinkkejä oppaasta löytyy?

Oppaasta saa apua etenkin niille toimialoille, joissa työtuloa hahmotellaan liikevaihdon perusteella. Esimerkiksi kaupankäyntiin perustuvilla aloilla määrittely on sujuvaa. Myös konkreettisilla aloilla kuten yksityisillä perhepäivähoitajilla työtulo määritellään hoitolapsien lukumäärän mukaan. Vastaavasti vastaanottoa pitävillä yksityislääkäreillä hinnoittelua tarkastellaan yhden vastaanottotunnin arvon mukaisesti.

Työtulo ei ole kaikilla toimialoilla sama, määrittelyyn saa oppaasta apuja kuhunkin toimi- ja ammattialaan liittyen.

–  Alan muutokset ja toimialajärjestöjen näkemykset kerätään yhteen ja niiden perusteella pyritään työtulo-opas kirjoittamaan niin, että siihen sisältää tiedot työn hinnoittelun muutoksista. Kullekin ammatti- ja toimialalla joudutaan miettimään tunnusluvut tehdyn työpanoksen arvolle, kertoo Grönlund.

Missä tilanteessa yrittäjä tyypillisesti hyödyntää työtulo-opasta?

Tärkein hetki on silloin, kun yrittäjätoiminta alkaa. Ei ole historiatietoa ja neuvoja edeltäjiltä. Yrittäjä on ihmeissään ja siihen keskusteluun opas tuo apua.

Toinen tyypillinen tilanne tulee vastaan siinä vaiheessa, kun yrittäjätoiminta on jatkunut jo useamman vuoden tai pitkäänkin. Tällöin tarkasteluun tulee, onko vakuutusturvan perusteena oleva yrittäjän työtulo jäänyt jälkeen.

Mistä muualta kuin työtulo-oppaasta saman tiedon voi hankkia?

Eläkelaitoksissa ja Työeläke.fi:ssä kerrotaan työtulon määrittelyyn neuvoja ja joittenkin ammattijärjestöjen verkkopalveluissa asia mainitaan. Laajana pakettina ohjeineen opas on saatavilla sähköisesti Työeläkelakipalvelu.fi:ssä.

Yrittäjän työtulo-opas (Työeläkelakipalvelu.fi)
Asiantuntijat kertovat työtulo-oppaasta (Youtube)

Lisää aiheesta
Yrittäjän eläketurva (Työeläke.fi)
Yhä useampi aloittava yrittäjä eläkevakuuttaa minimin mukaan (Tiedote Etk.fi:ssä 3.5.)

Kuva: Karoliina Paatos