Työolojen vaikutus eläkkeelle siirtymiseen tarkasteluun

Työoloista ja työurista on tulossa uutta tutkimustietoa. Eläketurvakeskus julkaisee loppuvuodesta työolojen vaikutusta työuriin ja eläkkeelle siirtymiseen käsittelevän artikkelikokoelman Työolot, työurat ja eläkkeelle siirtyminen. Hankkeessa on mukana tutkijoita niin yliopistoista kuin muista tutkimuslaitoksistakin.

Tutkimusartikkelit perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin Työolotutkimus-aineistoihin sekä uusimpiin rekisteritietoihin. Artikkelikokoelmassa kootaan suomalaisten huippututkijoiden kirjoitukset yksiin kansiin helposti lähestyttävään muotoon.

Laajassa tutkimushankkeessa selvitetään, onko työolojen kohentamisella mahdollista pidentää työuria. Toistaiseksi työurien pidentämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat olleet enimmäkseen eläkejärjestelmää koskevia muutoksia.

Huippututkijat koolla ETK:ssa

Tutkijat esittelivät artikkeleitaan kirjoittajatapaamisessa Eläketurvakeskuksessa torstaina 28. tammikuuta. Hankkeen koordinaattori, erikoistutkija Noora Järnefelt on hyvin tyytyväinen hankkeen etenemiseen ja kehuu laadukasta aineistoa.

– Olen iloinen, että saimme Suomen parhaat työolo- ja työuratutkijat mukaan hankkeeseen. Laadukkaasta aineistosta on luvassa mielenkiintoista uutta tietoa, Järnefelt lupaa.

Artikkeleista koottava kirja julkaistaan Eläketurvakeskuksen Tutkimuksia-sarjassa loppuvuodesta 2016. Tutkimushankkeessa on mukana tutkijoita Eläketurvakeskuksen lisäksi Tampereen yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Palkansaajien tutkimuslaitoksesta, Aalto-yliopistosta ja Kevasta.

Kuvassa edessä keskellä Noora Järnefelt (ETK). Takana vasemmalta: Satu Nivalainen (ETK), Merja Kauhanen (Palkansaajien tutkimuslaitos), Pasi Pyöriä (Tampereen yliopisto), Riku Perhoniemi (Keva), Satu Ojala (Tampereen yliopisto), Pekka Ilmakunnas (Aalto-yliopisto), Petri Böckerman (Turun yliopisto), Timo Anttila (Jyväskylän yliopisto), Tomi Oinas (Jyväskylän yliopisto), Mikko Laaksonen (ETK) ja Jouko Nätti (Tampereen yliopisto).