Työnantajien vakuuttamisvelvollisuuden valvonta vuoden 2017 verotietojen perusteella käynnistyi

Eläketurvakeskuksessa (ETK) on toukokuussa aloitettu työnantajien eläkevakuuttamisen valvonta vuoden 2017 verotietojen perusteella. ETK valvoo, että työnantajat täyttävät työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa.

Jälkikäteisessä massavalvonnassa vertaillaan työnantajien Verohallinnolle vuosi-ilmoituksessa ilmoittamia palkkatietoja ja työeläkejärjestelmälle ilmoittamia ansiotietoja. Vertailu kattaa lähes kaikki yksityisen sektorin työnantajat.

Suomessa toimivilla työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijöidensä eläketurva Suomen lainsäädännön mukaisesti riippumatta työntekijän kansallisuudesta. Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös Suomessa toimivia ulkomaisia työnantajia. Poikkeuksena tästä voivat olla työntekijät, jotka ulkomainen työnantaja lähettää Suomeen työhön.

ETK:n työnantajavalvonnan tuloksena on selvitetty tammi-huhtikuun aikana noin 37 miljoonaa euroa eläkevakuuttamattomia palkkoja koskien noin 4 400 työntekijää. Vakuuttamisen oikeellisuus selvitettiin yli 3 000 työnantajan osalta ja puutteet kohdistuivat noin 550 työnantajaan.

Työnantajavalvonnan tulokset ovat olleet samalla tasolla koko 2010-luvun. Vuonna 2010 käyttöön otetutun jälkikäteisen massavalvonnan ansiosta valvonnan piiriin on saatu lähes kaikki yksityisen sektorin työnantajat. Valvonnan ansiosta työntekijät saavat heille kuuluvan eläketurvan ja eläkelaitokset voivat periä vakuutusmaksun oikean suuruisena.

Palkkatietojen ilmoittaminen yksinkertaistuu 1.1.2019 alkaen, jolloin työnantajat ilmoittavat palkkatiedot vain yhteen paikkaan, tulorekisteriin. Työeläkevakuuttamisen valvontaa tullaan jatkamaan myös tulorekisteriaikana.

Kuva: iStock