Työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysprosentti nousi

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan 70 prosenttia työkyvyttömyyseläkehakemuksista hyväksyttiin ja 30 prosenttia hylättiin viime vuonna. Hylättyjen hakemusten osuus nousi reilun prosenttiyksikön vuodesta 2016. Työkyvyttömyyseläkehakemus käsitellään keskimäärin kahdessa kuukaudessa.

Työeläkejärjestelmässä ratkaistiin 21 800 uutta työkyvyttömyyseläkehakemusta vuonna 2017. Näistä myöntöjä oli 15 300 (70 %) ja hylkäyksiä 6 500 (30 %).

Hylkäysten osuus oli lähes yhtä suuri sekä miehillä että naisilla. Eniten hylkäyksiä tehtiin mielenterveyssyyn, tuki- ja liikuntaelinsairauden sekä vammojen ja myrkytysten vuoksi haetuissa työkyvyttömyystapauksissa.

Hylkäysten osuus ratkaisuista nousi reilun prosenttiyksikön (1,4 %) vuodesta 2016. Vuosikymmenessä hylkäysten osuus on noussut noin yhdeksän prosenttiyksikköä. Työkyvyttömyyseläkkeiden myöntöperusteissa ei ole tapahtunut muutoksia tänä aikana.

Hylättyjen hakemusten määrä pitkään sama

Työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä on laskenut merkittävästi vuosikymmenessä. Vuonna 2007 hakemuksia oli vielä 29 600 kappaletta, lähes kolmannes enemmän kuin viime vuonna.

Hylättyjen hakemusten määrä on pysynyt lähes samana koko tämän ajan. Vuosikymmenen aikana hakemusten vuosittainen määrä on vaihdellut 5 800 – 6 900 välillä.

Kaksi kolmesta ratkaisusta tehtiin yksityisen sektorin työeläkelaitoksissa, joissa hakemuksista hylättiin kolmannes (33 %). Julkisella sektorilla hylkäysten osuus oli selvästi pienempi, vajaa neljännes (23 %).

Vanhuuseläkehakemus käsitellään reilussa kuukaudessa

Vanhuuseläkehakemuksen käsittely työeläkelaitoksessa kesti keskimäärin 36 päivää vuonna 2017. Vuosikymmenessä vanhuuseläkkeen käsittelyaika on lyhentynyt 15 päivää.

Työkyvyttömyyseläkehakemus käsiteltiin keskimäärin 62 päivässä ja perhe-eläkehakemus 23 päivässä. Lyhin keskimääräinen käsittelyaika oli osittaisella vanhuuseläkkeellä, 13 päivää.

Julkisella sektorilla kaikkien eläkelajien käsittelyajat olivat lyhyempiä kuin yksityisellä sektorilla.

Lue lisää aiheesta Työeläkehakemukset-tilastosivulta

Lisätietoja:
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, puh. 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Tilastosuunnittelija Heidi Nyman, puh. 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi