Työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysprosentti nousi hieman

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan 72 prosenttia työkyvyttömyyseläkehakemuksista hyväksyttiin ja 28 prosenttia hylättiin viime vuonna. Hylättyjen hakemusten osuus nousi vain hieman vuodesta 2015, mutta se on noussut seitsemän prosenttiyksikköä vuosikymmenessä.

Työeläkejärjestelmässä ratkaistiin 22 900 uutta työkyvyttömyyseläkehakemusta vuonna 2016. Näistä myöntöjä oli 16 400 (72 %) ja hylkäyksiä 6 500 (28 %).

Hylkäysten osuus oli yhtä suuri sekä miehillä että naisilla. Eniten hylkäyksiä tehtiin mielenterveyssyyn, tuki- ja liikuntaelinsairauden sekä vammojen ja myrkytysten vuoksi haetuissa työkyvyttömyystapauksissa.

Hylkäysten osuus ratkaisuista nousi lievästi (0,6 prosenttiyksikköä) vuodesta 2015. Kymmenessä vuodessa hylkäysten osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä. Miehillä osuus on noussut yhdeksän prosenttiyksikköä ja naisilla viisi prosenttiyksikköä.

Myöntöperusteissa ei muutoksia

Yksityisellä sektorilla hylkäykset ovat yleistyneet kaikissa sairauspääryhmissä.  Julkisella sektorilla hylkäyspäätösten osuus on noussut kasvaimien, mielenterveyden sekä hermoston sairauksien vuoksi haetuissa tapauksissa. Työkyvyttömyyseläkkeiden myöntöperusteissa ei ole tapahtunut muutoksia.

Kaksi kolmesta ratkaisusta tehtiin yksityisen sektorin työeläkelaitoksissa, joissa hakemuksista hylättiin vajaa kolmannes (31 %). Julkisella sektorilla hylkäysten osuus oli selvästi pienempi, vajaa neljännes (23 %).

Hylättyjen hakemusten määrä pysynyt pitkään ennallaan

Työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä on laskenut merkittävästi vuosikymmenessä.  Vuonna 2006 hakemuksia oli vielä 27 600 kappaletta, 17 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Sen sijaan hylättyjen hakemusten määrä on pysynyt lähes samana vuodesta 2006. Vuosikymmenen aikana määrä on vaihdellut 5 800 – 6 900 hakemuksen välillä.

– On positiivista, että yhä harvempi hakee työkyvyttömyyseläkettä. Työikäisten terveydentila ja työkyky ovat kohentuneet. Työkyvyn heikentyessä työntekijää tuetaan nykyään monin eri toimin, jotta työura voisi edelleen jatkua, kertoo Eläketurvakeskuksen tilastoyksikön päällikkö, Tiina Palotie-Heino.

Lue lisää aiheesta Työeläkehakemukset-tilaston sivulta

Lisätietoja:
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, puh. 029 411 2147, 050 321 0910, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Tilastosuunnittelija Heidi Nyman, puh. 029 411 2139, 050 521 6783, heidi.nyman(at)etk.fi