Työeläketurvan indeksitarkistukset vuodelle 2016

STM on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2016. Palkkakerroin nousee 0,73 prosenttia tämän vuoden tasosta. Työeläkeindeksi ei muutu vuoteen 2015 verrattuna, joten maksussa olevan työeläkkeen määrään ei tule ensi vuonna muutosta.

Palkkakerroin korottaa ennen eläkkeelle jäämistä ansaittuja tuloja. Työeläkeindeksi puolestaan vaikuttaa maksussa oleviin työeläkkeisiin.

Palkkakerroin on 1,373 vuonna 2016. Vuoteen 2015 verrattuna palkkakerroin nousee 0,73 prosenttia. Tulevaa työeläkettä laskettaessa palkkakertoimella tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Työeläkeindeksin pisteluku on ensi vuonna 2519. Työeläkeindeksi ei muutu vuoteen 2015 verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Palkkakertoimen tarkoitus on varmistaa eläkkeelle siirtyvän henkilön aktiiviaikaiseen tulotasoon nähden kohtuullinen eläkkeen alkumäärä. Työeläkeindeksin tehtävänä on puolestaan turvata maksettavan työeläkkeen ostovoiman säilyttäminen.

Lisätietoa:

STM:n tiedote (29.10.2015)

Lisätietoa eläkkeiden indeksitarkistuksista