Työeläketietoa viikoittain In To Finland -palvelupisteellä

In To Finland -palvelupiste on Kelan ja Verohallinnon yhteinen palvelu, jossa annetaan Suomeen muuttaville neuvontaa sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyvissä asioissa. Yhteistyö Kelan, Verohallinnon ja Eläketurvakeskuksen kanssa antaa Suomeen työhön muuttajalle kuvan suomalaisesta sosiaaliturvasta, eläkkeistä ja verotuksesta yhdestä paikasta.

Eläketurvakeskuksen asiantuntijat ovat tavattavissa joka perjantai In To Finlandin palvelupisteellä Helsingin Kampissa 3.2.2017 alkaen. Heiltä saa oman työeläkeotteen ja neuvontaa Suomen sosiaaliturvasta työeläkevakuuttamiseen ja työeläkkeisiin liittyviltä osin.

Palvelupisteestä on mahdollista hakea esimerkiksi verokorttia ja rakennusalalla pakollista veronumeroa. Samalla voi hakea myös kuulumista Suomen sosiaaliturvaan. Lisäksi tilapäisesti Suomessa työskentelevät ulkomaalaiset työntekijät voivat saada palvelupisteessä suomalaisen henkilötunnuksen.

In To Finland -palvelupiste

Kuva: Vesa Laitinen