Työeläkemaksut vuonna 2017

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sopineet vuoden 2017 yksityisten alojen työeläkevakuutusmaksun yksityiskohdista. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkemaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Eläkeneuvotteluryhmä tiedotti 12.10.2016, että työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet vuoden 2017 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksusta. Vuonna 2017 perittävä maksu on keskimäärin 24,4 prosenttia palkasta.

Vuoden 2017 työeläkemaksun lähtökohtana on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen aiemmin tekemät sopimukset vuosien 2016-2019 työeläkemaksuista sekä kilpailukykysopimus. Vuonna 2017 ns. tilapäisen maksualennuksen poistuminen ja kilpailukykysopimuksen mukainen 0,2 prosenttiyksikön siirto työnantajan maksusta työntekijän maksuun kasvattavat vuoden 2017 työntekijän maksua 0,45 prosenttiyksikköä.

Työntekijän maksu vuonna 2017 on 6,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla sekä 7,65 prosenttia 53–62-vuotiailla. Eläkeuudistuksessa sovitun mukaisesti 53–62-vuotiaiden maksu on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin muilla työntekijöillä.

Työnantajan maksu on keskimäärin 17,95 prosenttia palkoista.

Yrittäjien eläkemaksu eli YEL-maksu on alle 53-vuotiaille ja yli 62-vuotiaille 24,10 % (23,60 % vuonna 2016) ja 53–62-vuotiaille 25,60 % (25,10 % vuonna 2016).

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Lisätietoja:

Jukka Rantala, Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmän puheenjohtaja, puh. 029 411 2533 tai 040 585 0021, jukka.rantala(at)etk.fi