Työeläkejärjestelmän varat yli 200 miljardia

Työeläkevarat kasvoivat vuoden 2017 aikana 12,1 miljardia euroa, ja olivat vuoden lopussa 202,3 miljardia euroa. Luvut eroavat Työeläke-lehden 3:2018 liitteestä, jossa tilinpäätöstiedot esitellään eläkevakuuttajien osalta, ilman Kelan ja Suomen Pankin lukuja. Voit tutkia eläkejärjestelmän rahaliikennettä Työeläkerahavirrat-visualisoinnin avulla. Linkki visualisointiin löytyy jutun lopusta.

Varojen kasvu perustui eläkevarojen tuottoon, sillä työeläkejärjestelmän menot ovat ylittäneet tulojen määrän jo muutaman vuoden ajan. Vuoden 2017 tulot olivat 25,7 miljardia euroa, menot 27,6 miljardia euroa ja sijoitustuotot 13,9 miljardia euroa.

Yksityisen alan tulot olivat 16,3 miljardia euroa ja menot 17,6 miljardia euroa. Sijoitustuotot olivat 8,8 miljardia euroa, kolme miljardia enemmän kuin vuonna 2016.

Julkisen alan tulot olivat 9,4 miljardia ja menot 10 miljardia. Sijoitustuotot olivat 5,1 miljardia euroa, hieman enemmän kuin viime vuonna.

– Vuosi oli rahoituksellisesti hyvä. Yksityisen puolen maksutulo kasvoi ja työeläkevarat tuottivat nimellisesti yli 7 prosenttia. Toisaalta maksettujen eläkkeiden määrä kasvoi noin miljardilla eurolla, ja summa tulee kasvamaan myös tulevina vuosina, kertoo aktuaaripäällikkö Jaakko Aho Eläketurvakeskuksesta.

Työeläkejärjestelmän tuloja ovat vakuutusmaksut, TVR-maksu, valtion osuus ja kuluja maksetut eläkkeet, kokonaisliikekulut ja verot.

Luvut eroavat Työeläke-lehdessä 3:2018 julkaistusta liitteestä, jossa eläkevaroiksi ilmoitettiin 200,8 miljardia euroa ja sijoitusomaisuudeksi 199,1 miljardia. Näistä luvuista puuttuvat Kela ja Suomen Pankki (yht. 1,4 mrd. euroa), jotka ovat mukana rahavirrat-tilastossa.

Tutki rahavirtoja visualisoinnilla

Eläketurvakeskuksen uusi Työeläkerahavirrat-visualisointi havainnollistaa työeläkejärjestelmän varoja ja niiden virtausta.

Visualisoinnissa käyttäjä voi valita haluamansa tarkasteluvuoden ja tutkia miten työeläkeraha liikkuu.

Klikkaa alla olevaa kuvalinkkiä päästäksesi visualisointiin.

Työelakerahavirrat vuonna 2017

Lue lisää:
Työeläkejärjestelmän rahavirrat -tilastosivu

Lisätietoja:
Kustannustenjaon asiantuntija Eeva Puuperä, eeva.puupera(at)etk.fi, puh. 029 411 2525
Aktuaaripäällikkö Jaakko Aho, jaakko.aho(at)etk.fi, puh. 040 743 8499