Työeläkejärjestelmän varat yli 180 miljardia

Työeläkejärjestelmän eläkevarat kasvoivat vuoden 2015 aikana 7,4 miljardilla eurolla ollen vuoden lopussa 180,7 miljardia euroa. Varojen kasvu perustui sijoitustuottoihin. Työeläkejärjestelmän menot ylittivät toisena vuonna peräkkäin tulojen määrän.

Vuoden 2015 tulot olivat 24,7 miljardia euroa, menot 25,8 miljardia euroa ja sijoitustuotot 8,5 miljardia euroa.

Yksityisen alan tulot olivat 15,4 miljardia euroa ja menot 16,5 miljardia euroa.  Sijoitustuotot olivat 5,5 miljardia euroa. Julkisen alan tulot ja menot olivat 9,3 miljardia sekä sijoitustuotot 3,0 miljardia euroa.

– Yksityisalojen eläkevakuuttajien vakavaraisuudet laskivat siitä huolimatta, että sijoitukset tuottivat 5 prosenttia. Vakavaraisuuspääomaa siirrettiin kasvattamaan vanhuuseläkerahastoja ja siirron myötä eläkevakuuttajien vastuuvelka kasvoi reilu 6 prosenttia, kertoo aktuaaripäällikkö Jaakko Aho Eläketurvakeskuksesta.

Työeläkejärjestelmän tuloja ovat vakuutusmaksut, TVR-maksu, valtion osuus ja menoja maksetut korvaukset, kokonaisliikekulut ja verot. Sijoitustuottoja käytetään nyt ja jatkossa menojen rahoittamiseen.

Edellä esitetyt luvut ovat työeläkejärjestelmän rahavirrat -tilastosta. Tilaston luvut ovat eläkelaitosten tilinpäätöksistä. Tilastotietokannassa on julkaistu myös työeläkelaitosten tilinpäätöslukuja vuodelta 2015.

Työeläkejärjestelmän rahavirrat -tilasto

Elakevarat_rahavirrat_2015_finLisätietoja:
Kustannustenjaon asiantuntija Eeva Puuperä, eeva.puupera(at)etk.fi, puh. 029 411 2525
Aktuaaripäällikkö Jaakko Aho, jaakko.aho(at)etk.fi, puh. 029 411 2306