Työeläkejärjestelmän talous varsin kestävällä pohjalla

Suomen väestö ikääntyy – mikä on eläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys? Eläketurvakeskuksen ekonomisti Risto Vaittinen, Työeläkevakuuttajat Tela ry:n johtava ekonomisti Reijo Vanne ja ekonomisti Mauri Kotamäki tarkastelevat aihetta Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa ilmestyneessä tuoreessa artikkelissaan.

Heidän laskelmiensa mukaan suomalainen työeläkejärjestelmä kokonaisuudessaan on tällä hetkellä suurin piirtein taloudellisesti kestävällä pohjalla. Julkisten alojen työeläkkeiden rahoitus on lievästi ylijäämäinen ja yksityisalojen työeläkkeiden rahoitus puolestaan lievästi alijäämäinen.

– Suomen eläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys on pysyvästi ajankohtainen kysymys. Kasvavalle osalle väestöstä eläke on tärkein toimeentulon lähde.  Lisäksi eläkevakuutusmaksu on suuri osa verokiilaa, joten on olennaista kysyä, mikä on eläkejärjestelmämme taloudellinen liikkumavara, Risto Vaittinen sanoo.

Vaittisen, Vanteen ja Kotamäen artikkelin mukaan eläkejärjestelmä on ollut pitkään ylijäämäinen. Ylijäämä on kohentanut merkittävästi koko julkisen talouden rahoitusasemaa.

Väestön ikääntymisen vuoksi eläkejärjestelmän ylijäämä on kuitenkin supistumassa. Eläkesektori ei pysty tulevaisuudessa enää tarjoamaan vetoapua muun julkisen sektorin alijäämien paikkaamisessa.

Aiheesta lisää Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa