Työeläke.fi uudistus

Työeläke.fi uudistui 29.4.2017

Työeläkealan yhteisen Työeläke.fi-verkkopalvelun sisältö ja rakenne on uudistettu, jotta palvelu vastaisi entistä paremmin kansalaisia askarruttaviin kysymyksiin. Uudistuksen myötä Työeläke.fi on myös selkeämpi ja helppokäyttöisempi – kaikilla päätelaitteilla.

Työeläke.fi tarjoaa perustietoa työeläkkeistä sekä tekee eläkeasioita ja -palveluita tutummaksi. Esimerkit, laskurit ja videot auttavat ymmärtämään, miten oma eläketurva muodostuu. Työeläke.fi on myös reitti oman työeläkelaitoksen verkkopalveluihin, kuten työeläkeotteen tarkistamiseen ja eläkkeen hakemiseen.

Uudistuksen myötä vastuu kaikille avoimen palvelun teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä siirtyi Arekista ETK:lle. Sähköinen työeläkeote ja eläkkeen hakemispalvelu säilyvät edelleen tunnistuksineen Arekin teknisessä ympäristössä. Työeläke.fi:n sisältöä tuotetaan ja kehitetään aikaisempaan tapaan ETK:n viestinnässä. Tässä työssä tärkeänä yhteistyökumppanina ja tukena toimii alan yhteinen Kansalaisviestinnän ryhmä.

Tervetuloa uudistettuun Työeläke.fi:hin!