Tulorekisteri

Tulorekisterilaki voimaan

Tasavallan presidentti on vahvistanut tulorekisterilain 12.1.2018. Tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta.

Tulorekisterin myötä palkkatietojen erillisestä vuosi-ilmoittamisesta luovutaan, ja työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhteen keskitettyyn tulorekisteriin eri tiedon käyttäjien tarpeita varten.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja käyttävät ensimmäisessä vaiheessa vuodesta 2019 alkaen Verohallinto, työeläkelaitokset, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos sekä Työttömyysvakuutusrahasto.

Vuoden 2020 alusta mukaan tulevat mm. vahinkovakuuttajat, työsuojeluviranomaiset, kunnat ja työttömyyskassat. Vuodesta 2020 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustulotiedot.

Lisää aiheesta:
Verohallinnon tiedote