Piirroksessa yrittäjälaatikoita, joista menee euron tunnuksia tulorekisteripilveen ja työeläkelaitosten, Eläketurvakeskuksen, Kelan, Verohallinnon ja työttömyysvakuutusrahaston laatikoissa hahmot katsovat tulorekisteripilveä kaukoputkilla.

Tulorekisteri edellyttää valmistautumista

Tulorekisteri tulee käyttöön vuoden 2019 alusta. Siihen kannattaa alkaa valmistautua yrityksissä. Palkkahallinnon järjestelmiin tarvitaan päivityksiä ja muutoksia. Tulorekisterin myötä yritysten ei enää tarvitse ilmoittaa palkkatietoja monelle eri viranomaiselle. Ne ilmoitetaan keskitetysti tulorekisteriin, josta ne välitetään edelleen eri viranomaisille. Vuotta myöhemmin, 2020, tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläkkeet ja muut etuudet.

Työnantajien on ilmoitettava maksetut palkat tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkkapäivästä. Ilmoittamisen tahti nopeutuu nykyisestä, mutta jakautuu tasaisemmin ympäri vuoden.

– Tulorekisteri-ilmoitus korvaa mm. Verohallinnolle, työeläkelaitoksille ja Työttömyysvakuutusrahastolle toimitettavia kuukausi- ja vuosi-ilmoituksia, huomauttaa kehityspäällikkö Tarja Keveri Eläketurvakeskuksesta.

Vuonna 2019 Verohallinto, Kela, työeläkevakuuttajat ja Työttömyysvakuutusrahasto saavat työnantajan ilmoittamat palkkatiedot suoraan tulorekisteristä.

Automaattinen tiedonsiirto on suositeltavaa

Tulorekisteri korvaa myös työnantajilta ja yksityisiltä ihmisiltä pyydettäviä palkkaselvityksiä ja -todistuksia.

– Suositeltavinta on välittää palkkatiedot tulorekisteriin teknistä rajapintaa eli palkkajärjestelmän ja tulorekisterin välille rakennettavaa sähköistä yhteyttä pitkin. Tiedot voidaan silloin välittää luotettavasti ja automaattisesti kahden järjestelmän välillä. Manuaalisten työvaiheiden määrä vähenee, Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeen hankejohtaja Terhi Holmström sanoo.

Pieniä yrityksiä varten tulorekisteriin tulee käyttöliittymä, jonka kautta ilmoituksia voi syöttää sisään. Palkkatiedosto on myös mahdollista ladata tulorekisteriin.

Sen sijaan paperi-ilmoituksia otetaan vastaan enää vain poikkeustapauksissa. Tulorekisteriin ei voi ilmoittaa tietoja myöskään puhelimitse.

Yritysten kannalta vuosi 2018 on tärkeä. Tulorekisteri edellyttää muutoksia yritysten palkkajärjestelmiin. Ne on tehtävä vuoden 2018 aikana.


Fakta: Mitä tulorekisteri tarkoittaa työnantajan kannalta

  • 1.1.2019 jälkeen palkkatiedot ilmoitetaan keskitetysti yhteen paikkaan, yhdessä muodossa
  • Ei enää vuosi-ilmoituksia Verohallinnolle, työeläkevakuuttajille, Työttömyysvakuutusrahastolle, työtapaturmavakuuttajille.
  • Ilmoittamisen voi automatisoida – ja se kannattaa, jos se vain on mahdollista. Tiedot on ilmoitettava viiden päivän kuluessa palkkapäivästä. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia jokaiselle palkansaajalle maksettuja palkkoja.
  • Vuoden 2018 aikana on varmistuttava siitä, että oma palkkajärjestelmä toimii yhteen tulorekisterin kanssa.
  • Työnantajan on minimissään ilmoitettava vain palkanmaksuun liittyvät, pakolliset tiedot.
  • Suositellaan, että työnantaja ilmoittaa tietoja myös laajemmin. Näin jälkikäteen tehtävä selvitystyö vähenee.
  • Tulorekisterin tietojen käyttäjät eivät saa pyytää työnantajilta erikseen tietoja, jotka ovat rekisterissä.

Lue lisää: www.tulorekisteri.fi