Taskutilastosta kätevästi keskeiset luvut

Eläketurvakeskuksen tuottama vihkonen sisältää eläketurvaan liittyviä tilastotietoja, aikasarjoja ja infografiikkaa. Tuoreimmat luvut ovat viime vuoden lopulta.

Taskutilasto on suunnattu sekä suurelle yleisölle että työeläkealalla toimiville asiantuntijoille. Sen avulla on helppo hahmottaa kokonaiskuva suomalaisesta eläketurvasta ja siinä tapahtuneista muutoksista.

Vihkonen on myös oiva apu faktojen tarkistukseen. Keskeiset luvut löytyvät esimerkiksi seuraavista teemoista: eläkemeno, työeläkemaksut, eläkkeensaajat, työeläkkeelle siirtyneet ja työkyvyttömyyseläkkeet.

Julkaisu on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä digi-versiona, ja sen paperijulkaisu ilmestyy viikolla 23.

Taskutilastoon