Syksyn neuvottelut Puolan ja Viron kanssa

Suomen ja Puolan viranomaiset tapasivat 10 vuoden tauon jälkeen Helsingissä syyskuussa.

Suomesta mukana olivat Eläketurvakeskus ja Kela sekä Tapaturmavakuutuskeskus. Puolasta neuvotteluihin osallistuivat perhe-, työ- ja sosiaaliministeriö MPiPS, sairausvakuutusrahasto NFZ ja sosiaalivakuutuslaitos ZUS.

Kolme päivää kestäneiden neuvottelujen aikana käytiin läpi maissa tapahtuneita laki- ja organisaatiomuutoksia. Lisäksi keskusteltiin EU:n sosiaaliturva-asetusten soveltamiseen liittyvistä käytännöistä ja haasteista.

Suomen ja Puolan välillä on paljon työvoiman liikkuvuutta, joten hyvät suhteet edesauttavat jatkossakin asioiden nopeampaa selvittämistä maiden välillä.

Suomen ja Puolan yhdyslaitosneuvottelut 2017

Annika Söderblom, 20.9.2017

Viron kanssa tavataan vuosittain

Suomen ja Viron välillä liikkuu paljon sekä suomalaisia että virolaisia henkilöitä ja heidän sosiaaliturvaansa liittyviä asioita käsitellään jatkuvasti Kelassa ja Eläketurvakeskuksessa. Suomen ja Viron sosiaaliturvaviranomaiset tapaavat säännöllisesti vuosittain ja hyvät yhteistyösuhteet ovat mahdollistaneet asioiden sujuvan hoitamisen maiden välillä.

Tänä vuonna tapaaminen järjestettiin Helsingissä lokakuun alussa. Virosta tapaamiseen osallistui sosiaaliturvalaitos (Sotsiaalkindlustusamet), työttömyysetuuksia hoitava laitos (Töötukassa)  ja sairausetuuksista vastaava laitos (Haigekassa). Suomen osalta mukana olivat Kela ja Eläketurvakeskus. Neuvotteluissa keskusteltiin mm. työntekijöihin sovellettavasta lainsäädännöstä ja eläkkeisiin liittyvistä asioista. Viro kertoi myös vuonna 2016 voimaan tulleen työkykyisyysetuuden toimeenpanosta.