Kuvituskuva: Isoisä ja lapsenlapsi rakentavat yhdessä

Suomen eläkevastuut yli 630 miljardia euroa

Työeläkejärjestelmän eläkevastuut olivat vuoden 2015 lopussa noin 632 miljardia euroa. Eläkevastuilla tarkoitetaan rahamäärää, joka riittää jo karttuneiden eläkkeiden kustantamiseen. Hieman alle kolmannes suomalaisten eläkeoikeuksista on etukäteen rahastoitu, käy ilmi Tilastokeskuksen julkistuksesta.

Työeläkejärjestelmän yksityisten alojen eläkevastuut olivat 422 miljardia euroa ja julkisten alojen 210 miljardia euroa vuoden 2015 lopussa.

Yhteensä Suomen eläkevastuut ovat noin 632 miljardia euroa eli kolme kertaa maan bruttokansantuotteen verran. Vastuut on laskettu reaalisella kolmen prosentin diskonttokorko-oletuksella.

Vuoden 2015 lopussa työeläkevarojen määrä oli 183 miljardia euroa, joten eläkevastuiden rahastointiaste oli noin 30 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi eläkevastuita käsittelevästä uudesta tilastojulkistuksesta. Suomen osalta luvut julkaisi Tilastokeskus ja laski Eläketurvakeskus. Eurostat julkaisee kaikkia EU-maita koskevat luvut myöhemmin tänä vuonna.

– Eläkkeet ovat erittäin pitkiä sitoumuksia, jotka ulottuvat yli sukupolvien. Eläkevastuiden julkaiseminen lisää eurooppalaisten eläkejärjestelmien läpinäkyvyyttä sekä parantaa kansainvälistä vertailtavuutta, kertoo matemaatikko Mikko Sankala Eläketurvakeskuksesta

Lähtökohtana kuvitteellinen tilanne

Laskettaessa työeläkejärjestelmän eläkevastuita lähtökohtana on kuvitteellinen tilanne, jossa vakuutetuille maksetaan aikanaan kaikki tarkasteltavaan hetkeen mennessä karttuneet eläkkeet, mutta uutta eläkettä ei kartu.

Eläkevastuiden määrä ei siis kuvaa eläkejärjestelmän kestävyyttä vaan jo karttunutta osaa tulevista eläkemenoista. Kestävyyttä arvioitaessa pitäisi huomioida kaikki eläkejärjestelmän tulevat menot ja tulot.

Pitkälle tulevaisuuteen ulottuvissa laskemissa taustaoletuksilla, kuten diskonttokorolla, väestö- ja talouskehityksellä on merkittävä vaikutus lopputuloksiin. Sen vuoksi tulokset julkistettiin kolmella eri korolla laskettuna. Koron kasvaessa prosenttiyksiköllä eläkevastuiden arvo pienenee noin sata miljardia euroa.

– Laskelmat antavat kuvan jo tehtyjen sitoumuksien suuruusluokasta. Tulevaisuuteen liittyy aina epävarmuutta, mutta se on syy tehdä laskelmia, ei jättää niitä tekemättä, kertoo Sankala.

Tietoa työeläkejärjestelmän eläkevastuista julkaistaan säännöllisesti myös Eläketurvakeskuksen Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikaväliin laskelmat -raporteissa. Nyt julkaistuissa luvuissa käytetään erilaisia taustaoletuksia kansainvälisen vertailtavuuden parantamiseksi.

Lue lisää eläkevastuiden tilastoinnista Tilastokeskuksen sivuilta

Eläkevastuiden tilastointi uudistui -bloggaus

Lisätietoja:
Matemaatikko Mikko Sankala, Eläketurvakeskus, puh. 029 411 2567, mikko.sankala(at)etk.fi

Kuva: iStock