STM-työryhmä selvitti perhe-eläkejärjestelmää

Tulevaisuuden perhe-eläkejärjestelmä voisi olla nykyistä yksinkertaisempi ja lasten asema aiempaa parempi. Lesken eläke voisi olla määräaikainen etuus. Näin luonnostelee perhe-eläkejärjestelmän kehittämistä selvittänyt sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä.

Työryhmä esittelee selvityksessään muun muassa perhe-eläkejärjestelmän kehitystä, lainsäädäntöä ja kustannuksia. Selvityksensä pohjalta työryhmä on luonnostellut erilaisia kehittämismalleja. Mallien pohjalta voi käydä keskustelua mahdollisista muutoksista työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvaan.

Selvitystyöstä sovittiin vuoden 2017 eläkeuudistuksen valmistelun yhteydessä. Eläkeuudistus ei edellytä muutoksia, joten on myös mahdollista, että nykyjärjestelmä säilyy ennallaan.

Kaikille malleille on yhteistä se, että perhe-eläke-etuuksia kohdennettaisiin nykyistä enemmän lapsille ja lapsiperheille. Lapseneläkkeen päättymisikä voisi olla korkeampi ja lisäksi leskeneläkkeen maksamisen voisi ulottaa avopuolisolle, jos perheessä on alaikäisiä lapsia. Jos leskeneläkkeeseen oikeutettua leskeä ei ole, niin leskeneläkeosuuden voisi maksaa lapsille.

Työryhmä nostaa esille vaihtoehdon, jossa leskeneläke muutettaisiin määräaikaiseksi etuudeksi, jolla helpotetaan sopeutumista puolison kuoleman jälkeiseen aikaan.

Lisäksi työryhmä on hahmotellut vapaaehtoista yhteisannuiteettia, jolla puolisot voivat kompensoida leskeneläkkeen keston lyhentämistä. Käytännössä omaa vanhuuseläkettä voisi siirtää puolisolle leskeneläkkeeksi.

Muutokset eivät vaikuttaisi maksussa oleviin eläkkeisiin

Työryhmän esittämille kehittämismalleille on yhteistä se, että muutokset eivät vaikuttaisi nyt maksussa oleviin eläkkeisiin. Nykyjärjestelmän mukaisia perhe-eläkkeitä maksettaisiin vielä pitkään. Leskeneläkkeen mahdollinen määräaikaisuus koskisi nuoria työelämässä vielä olevia ikäluokkia.