ruotsi-garantipension-kuvituskuva

Ruotsin väliaikaislaki turvaa takuueläkkeen maksamisen ulkomaille ensi vuonna

Ruotsissa on säädetty väliaikainen laki, jonka perusteella takuueläkkeiden maksamista jatketaan EU/ETA-maihin ja Sveitsiin. Käynnissä on parhaillaan selvitys, jonka perusteella tehdään ratkaisu siitä, jatkuuko takuueläkkeen maksaminen ulkomaille myös vuoden 2019 jälkeen.

EU-tuomioistuin antoi jokin aika sitten ratkaisun, jonka mukaan Ruotsin takuueläke (garantipension) ei ole EU:n sosiaaliturvan koordinaatioasetuksessa 883/2004 tarkoitettu eläke-etuus (Unionin tuomioistuimen tuomio C-189/16). Tuomioistuimen mukaan takuueläke on vähimmäiseläke-etuus, jota ei EU-säännösten perusteella tarvitse maksaa muihin EU/ETA-maihin ja Sveitsiin.

Muutos koskee vanhuuseläkkeen takuueläkeosaa vuonna 1938 ja myöhemmin syntyneiden osalta sekä leskeneläkkeen sopeutumiseläkkeen (omställningspension) osaa. Muutos ei koske leskeneläkkeenä maksettavaa vanhan järjestelmän leskeneläkettä (änkepension) eikä työkyvyttömyyseläkkeitä (sjukersättning, aktivitetsersättning).

Väliaikaislain mukaisesti takuueläkkeen saamisen edellytyksenä on, että henkilö on asunut Ruotsissa 3 vuotta. Aiemmin toisen EU/ETA-maan vakuutusaika on otettu huomioon 3 vuoden asumisaikaedellytyksessä(Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU8). Jo maksussa oleviin eläkkeisiin tällä muutoksella ei ole vaikutusta.

Ruotsissa on parhaillaan käynnissä selvitys, jonka perusteella on tarkoitus tehdä ratkaisu siitä, jatkuuko takuueläkkeen maksaminen ulkomaille myös vuoden 2019 jälkeen (Regeringens Kommittédirektiv 2018:106). Selvityksen perusteella tehtävän lakiehdotuksen määräajaksi on asetettu 30.11.2019.

Ruotsin tulevalla päätöksellä voi olla vaikutusta myös Suomessa asuvien, Ruotsista takuueläkettä saavien henkilöiden eläkkeisiin vuoden 2020 alusta.

Euroopassa asuu noin 43 000 Ruotsin takuueläkkeensaajaa. Näistä noin 17 000 asuu Suomessa.

Pensionsmyndighetenin uutinen aiheesta

Lisätietoa:

Pensionsmyndigheten, asiakaspalvelu

puh. +46 498 200 700 (arkisin klo 9–17 Suomen aikaa), suomenkielinen tulkkauspalvelu +46 771 776 802 (perjantaisin klo 13–15 Suomen aikaa)

Sähköposti: international@pensionsmyndigheten.se

Kuva: iStock

(Uutista päivitetty 28.11.2018: lisätty linkki Pensionsmyndighetenin verkkopalveluun)