Kolme työmaakypärää naulakossa

Rakennustyömaita valvottu usean viranomaisen voimin

Viranomaiset ovat jälleen valvoneet rakennustyömaita valtakunnallisten yhteisvalvontaviikkojen aikana. Toukokuun loppupuolella Verohallinto, Aluehallintoviraston työsuojeluviranomaiset sekä Eläketurvakeskus (ETK) ovat tehneet ennalta ilmoittamattomia yhteistarkastuksia.

Yhteistarkastuksella jokainen viranomainen valvoo omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita, mutta esimerkiksi vihje- tai analyysitietoihin perustuvaa kohdevalintaa tehdään yhdessä.

Keskeisenä tavoitteena laiminlyöntien ennaltaehkäisy.

ETK valvoo työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden noudattamista. Työeläkevakuuttamisen puutteita löytyy erityisesti työvoimavaltaisilta aloilta ja noin viidesosa työeläkevakuuttamisen valvonnan epäselvyyksistä liittyy Uudellamaalla toimiviin rakennusalan yrityksiin.

Tarkastuskohteissa työeläkevakuuttaminen on pääosin hyvin hoidettu ja lopulliset tulokset TyEL-vakuuttamisen puutteista selviävät myöhemmin. Keskeinen tavoite tämän tyyppisillä tarkastuksilla on laiminlyöntien ennaltaehkäisy.

Lue lisää:

Kuva: iStock