Rakennusalan yritys ETK:n valvonnan tyypillisin asiakas

Harmaan talouden selvitysyksikön tekemän asiakasluokittelun mukaan neljännes työeläkevakuuttamisen valvonnan epäselvyyksistä liittyy Uudellamaalla toimiviin rakennusalan yrityksiin. Seuraavaksi yleisimmät työnantajaryhmät ovat kaupan ala sekä majoitus- ja ravintola-ala.

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) tekemän asiakasluokittelun mukaan työeläkevakuuttamisen valvonnan kohteet eivät ole viime vuosina juurikaan muuttuneet. Kaikilta toimialoilta löytyy eläkevakuuttamisen puutteita, joko tietoista velvoitteiden välttelyä tai tahattomia vakuuttamisen virhetilanteita.

Suurimman valvonnassa ilmi tulevan työnantajaryhmän muodostavat Uudellamaalla toimivat rakennusalan (25 %) yritykset, jotka maksavat palkkaa 100 – 500 tuhatta euroa vuodessa ja ovat toimineet yli viisi vuotta. Seuraavaksi yleisimmät työnantajaryhmät ovat kaupan ala sekä majoitus- ja ravintola-ala. Kolmen kärki on pysynyt ennallaan viimeiset kaksi vuotta.

Valvotuilla usein myös verovelkaa

Työnantajilla, joilla on puutteita eläkevakuuttamisessa, on varsin usein puutteita myös veroihin liittyvissä maksuvelvoitteissa. Kahtena aikaisempana vuotena melkein puolella valvotuista oli verovelkaa, joskin 2016 valvottujen osalta prosentuaalinen osuus oli laskenut 32 prosenttiin.

Tiedot käyvät ilmi asiakasluokittelusta, joita HTSY tekee viranomaisten toiminnan suunnittelun ja kohdentamisen tueksi. HTSY teki vastaavan luokittelun ETK:lle myös vuosina 2014 ja 2015.

Asiakasluokittelun avainlukuja

2014 valvotut 2015 valvotut 2016 valvotut
Yritysten lkm 1615 1379 2061
Rekisterissä toimiva 74,9 % 77,7 % 83,8 %
Toimiala
Rakennus 30,7 % 26,5 % 25 %
Kauppa 12,8 % 12,3 % 14 %
Majoitus ja ravintola 7,9 % 9,9 % 6,9 %
Yhtiömuoto
Osakeyhtiöitä 81,2 % 79,8 % 80,2 %
Palkansaajat
Alle 10 palkansaajaa 38,6 % 37,6 %
10 – 49 palkansaajaa 28,9 % 44,2 %
Palkat
15 000 – 100 000 € 26,5 % 24,6 % 19,3 %
100 000 – 500 000 € 33,5 % 36,3 % 45,9 %
Liikevaihto
100 000 – 400 000 € 22,6 % 25,7 % 22,9 %
400 000 € – 2 M€ 28 % 33 % 24,6 % (400 000 € – 1 M€)
Verovelka 47,6 % 47,7 % 32,3 %
Konkurssi- ja saneerausvaiheet 18,6 % 11,7 % 9 %