Rakennustyömaa ja nosturit

Rakennusalan yritys edelleen ETK:n valvonnan tyypillisin asiakas

Harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) tekemän asiakasluokittelun mukaan noin viidesosa työeläkevakuuttamisen valvonnan epäselvyyksistä liittyy Uudellamaalla toimiviin rakennusalan yrityksiin.

Suurimman valvonnassa ilmi tulevan työnantajaryhmän muodostavat Uudellamaalla toimivat rakennusalan yritykset (21 %). Työeläkevakuuttamisen puutteita löytyy kuitenkin asiakasluokittelun mukaan kaikilta toimialoilta, erityisesti työvoimavaltaisilta aloilta kuten kaupan, kuljetuksen sekä majoituksen ja ravintolan toimialoilta. Kyse voi olla tahattomista vakuuttamisen virhetilanteista, mutta joissain tilanteissa taustalta voi löytyä myös harmaata taloutta ja talousrikollisuutta.

Epäselvyydet kasautuvat

Työnantajilla, joilla on puutteita eläkevakuuttamisessa, on usein puutteita myös veroihin liittyvissä maksuvelvoitteissa. Vuonna 2017 verovelkaisten osuus ETK:n valvomista yrityksistä oli kasvanut noin 55 prosenttiin verrattuna edellisvuoden noin 32 prosenttiin.

Tiedot käyvät ilmi asiakasluokittelusta, joita HTSY tekee viranomaisten toiminnan suunnittelun ja kohdentamisen tueksi. Vastaava luokittelu on tehty myös vuosina 2014–2016.

Lisätietoja:
Tarkastuspäällikkö Anu Jarva, puh. 029 411 2699, anu.jarva(at)etk.fi

Kuva: iStock