Rahoituksesta ja työeläkemaksuista tietoa entistä laajemmin

Nyt löydät Etk.fi-verkkopalvelusta aiempaa laajemmin tietoa eri lakien mukaisten työeläkemaksujen määräytymisestä sekä vertailua työkyvyttömyyseläkemaksujen määräytymisestä eri aloilla.

Olemme myös muokanneet Etk.fi:n eläkkeiden rahoitusta ja työeläkemaksuja koskevien sivustojen rakennetta. Sivujen rakennetta on selkeytetty ja joitain päällekkäisyyksiä poistettu.

Tietoa työeläkemaksujen määräytymisestä löydät täältä:

Maksujen tasosta löydät tiedon nyt näiltä sivuilta:

Jatkossa tiedot työeläkemaksuista löytyvät kootusti Eläkejärjestelmä-osiosta; Vakuutusmatemaattiset palvelut -osiosta työeläkemaksua koskevat sivut on poistettu. Vakuutusmatemaattiset palvelut -osiosta löydät nykyiseen tapaan tiedot kustannustenjaosta ja laskuperusteasioista.

Lisäksi olemme jaotelleet Eläkejärjestelmät-osion alle uudet osiot: Eläketurva, Eläkkeiden rahoitus ja sijoitustoiminta sekä Eläkejärjestelmän hallinto ja valvonta. Näiden uusien osioiden alle on ryhmitelty aiemmin Eläkejärjestelmät-Suomi-osion alla olleet sisällöt. Lisäksi on laajennettu sivujen

tekstejä.

Uudistuneilta sivuiltamme löydät esimerkiksi Työeläkkeiden rahavirrat -visualisoinnin: