Pro gradu -palkinto luvassa ansiokkaalle eläkeaiheiselle opinnäytteelle

Eläketurvakeskus (ETK) alkaa myöntää vuosittain ansiokkaalle pro gradu -työlle tunnustuspalkintoa. Palkinnon arvo on 2 000 euroa.

Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen.

ETK:n tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen kannustaa opiskelijoita tarttumaan eläketurvaa käsitteleviin aiheisin.

– Eläketurvaa tutkitaan suomalaisissa yliopistoissa varsin vähän. Aihe on kuitenkin yhteiskunnallisesti hyvin merkittävä, ja sitä voi tutkia monessa eri oppinaineessa ja hyvin eri näkökulmista. Siihen voivat tarttua niin yhteiskuntatieteilijät, humanistit kuin matemaatikotkin.

Vuoden 2017 pro gradu -palkintoa koskevat hakemukset tulee toimittaa ETK:hon viimeistään 15.3.2018. Palkinnon voittaja julkistetaan toukokuussa.

Lisätietoa palkinnosta ja sen hakemisesta

Kuva: iStock