Vaaka kuvituskuva

Pitkän aikavälin laskelmat puntarissa

Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin suunnittelumalli toimii tarkoituksenmukaisesti, käy ilmi mallin toimivuutta ja laskelmien osuvuutta arvioivasta raportista. Parhaiten kohdalleen osuivat eläkemenolaskelmat. Finanssikriisiä seurannut pitkä taantuma on laskelmissa aliarvioitu.

Eläketurvakeskus julkaisee säännöllisesti eläketurvan pitkän aikavälin kehitystä arvioivia laskelmia (PTS).

Laskelmat pyrkivät kertomaan miten eläkemenot, etuuksien taso ja rahoitus kehittyvät, jos väestöä ja taloutta koskevat oletukset toteutuvat ja lainsäädäntö pysyy muuttumattomana. Raportti osoittaa, että 2000-luvulla julkaistut laskelmat ovat toimineet tarkoitetulla tavalla.

Eläketurvakeskuksen PTS-mallin toimivuutta testattiin toistamalla laskentaa käyttäen tärkeimpien oletusten sijaan toteutuneita tietoja.

– Mallin toimii tarkoituksenmukaisesti: jos oletukset toteutuvat, myös laskenta antaa pääpiirteissään toteuman mukaisia tuloksia, kertoo matemaatikko Meeri Kesälä Eläketurvakeskuksesta.

Raportissa tarkastellaan ensimmäistä kertaa kootusti myös laskelmien osuvuutta lyhyellä aikavälillä. Tarkastelu keskittyy vuosien 2004 ja 2013 aikana tehtyihin laskelmiin ja ulottuu vuoteen 2016.

Finanssikriisi osui ennustejaksolle

Laskelmien eroja toteutuneeseen kehitykseen arvioitiin työeläkemenon, palkkasumman ja työeläkevarojen, erityisesti TyEL-rahastojen näkökulmasta.

Eläkemenon euromääräiset laskelmat osuivat erittäin hyvin tarkastelujaksolla. Ainoastaan työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden alenemisvauhtia aliarvioitiin.

Vuonna 2008 alkaneesta finanssikriisistä ja sitä seuranneesta pitkästä taantumasta johtuen palkkasumman kehitys on laskelmissa yliarvioitu. Juuri finanssikriisin jälkeen julkaistussa laskelmassa (2009) suhdannekuoppa oli ennustettu toteutunutta lyhyemmäksi mutta syvemmäksi.

Finanssikriisi heijastui voimakkaasti myös työeläkevaroja koskeviin laskelmiin.

– Sijoitustuotoilla on taipumus vaihdella suhdanteiden mukaan. Pitkän aikavälin laskelmissa eläkevaroille kuitenkin oletetaan tasainen pitkän aikavälin keskimääräinen tuotto, kertoo Kesälä.

Suomenkielinen graafi: TyEL-varojen kehitys 2005-2016, peruslaskelmat korjatuilla oletuksilla ja toteuma

Suomenkielinen graafi: TyEL-varojen kehitys 2005-2016, peruslaskelmat korjatuilla oletuksilla ja toteuma

Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat jälkikäteen arvioituna. Eläketurvakeskuksen raportteja 5/2017.

Lisätietoja
Matemaatikko Meeri Kesälä, puh. 029 411 2310, etunimi.sukunimi(at)etk.fi

Aiheesta lisää:
Meeri Kesälän bloggaus: Paluu tulevaisuuteen – miten pitkän aikavälin ennusteet ovat onnistuneet?