Päivitetty kuvaus Tanskan eläkejärjestelmästä

ETK.fi:n Muiden maiden eläkejärjestelmät –osioon on lisätty päivitetty kuvaus Tanskan eläkejärjestelmästä.

Tanskan eläkejärjestelmä on ollut kuusi vuotta putkeen australialaisen Mercerin eläkevertailun ensimmäisen sijan haltija. Kansaneläketurvan hyvä taso ja täysin rahastoidut työmarkkinaeläkkeet sekä näistä kertyneet mittavat eläkevarat ovat keskeisiä osatekijöitä menestyksen takana.

Tanskassa lakisääteiseen eläketurvaan kuuluu asumisperusteinen kansaneläkejärjestelmä ja ATP-työeläkejärjestelmä. Kansaneläkkeen merkitys on keskeinen kokonaiseläketurvassa. ATP-järjestelmästä maksettavien työeläkkeiden osuus kokonaiseläketurvasta on pieni, sillä ATP-eläke ei ole ansiosidonnainen. Ansiosidonnainen eläketurva on järjestetty erillisin kollektiivisin työmarkkinasopimuksin.

Tanskassa ollaan nostamassa eläkeikää. Sitä nostetaan ensin vuosien 2019 ja 2022 välisenä aikana 65:stä vuodesta 67:än vuoteen. Vuodesta 2030 eteenpäin eläkeikä seuraa elinajanodotteen kehitystä. Vuonna 2050 eläkeiän odotetaan olevan 72 vuotta, ja korkein OECD-maista.

Lue tarkemmin Tanskan eläkejärjestelmästä.