Päivitetty kuvaus Sveitsin eläkejärjestelmästä

ETK.fi:n Muiden maiden eläkejärjestelmät –osioon on lisätty päivitetty kuvaus Sveitsin eläkejärjestelmästä.

Sveitsin eläkejärjestelmä muodostuu kaikille pakollisesta lakisääteisestä kansanvakuutuksesta (Volksversicherung) ja pakollisesta työmarkkinaeläkkeestä (Berufliche Vorsorge, BV).

Kansanvakuutus on etuusperusteinen järjestelmä, ja se käsittää vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeiden lisäksi sairausetuudet. Eläke-etuuksiin liittyy useita eläkeläisen olosuhteista riippuvia erikoiseläkkeitä ja muita etuuksia. Pakolliset työmarkkinaeläkkeet ovat taloudellisesti merkittävä osa Sveitsin eläkejärjestelmää. Niiden avulla tavoitellaan yhdessä kansanvakuutuksen kanssa 60 prosentin eläketasoa.

Sveitsissä ollaan suunnittelemassa eläkejärjestelmän uudistamista. Edellinen kansanäänestys asiasta pidettiin syyskuussa 2017, mutta laaja uudistus ei silloin mennyt läpi.

Sveitsissä käydään kuitenkin vilkasta keskustelua järjestelmän uudistamisesta. Rahoituspohjan parantamiseksi naisten eläkeikä nostettaisiin 64:stä 65:en, samaan kuin miehillä tällä hetkellä. Lisäksi ainakin arvonlisäveroa nostettaisiin ja työmarkkinaeläke sopeutetaan elinajanodotteen kasvuun pienentämällä kerrointa, joka muuntaa työuran aikana kertyneen eläkepääoman eläkkeeksi.

Lue tarkemmin Sveitsin eläkejärjestelmästä.