Päivitetty kuvaus Ruotsin eläkejärjestelmästä

ETK.fi:n Muiden maiden eläkejärjestelmät –osioon on lisätty päivitetty kuvaus Ruotsin eläkejärjestelmästä.

Asumisperusteinen takuueläke turvaa jokaiselle Ruotsissa asuvalle perustoimeentulon eläketapahtuman jälkeen. Työeläke kattaa palkansaajat ja yrittäjät. Se jakaantuu kahteen osaan: ansaintaeläkkeeseen (inkomstpension) ja rahastoeläkkeeseen (premiepension).

Ruotsissa on suunnitteilla eläkeuudistus. Eläkeryhmä (Pensionsgruppen) hyväksyi eläkeuudistuksen päälinjat vuoden 2017 lopulla. Hallituksen esitystä asiasta odotetaan julkaistavaksi vuoden 2018 syksyllä. Uudistukseen tulee sisältymään ainakin reformoitu perusturva ja rahastoeläke, sekä eläkeiän nostaminen. Lisää tietoa uudistuksesta Ruotsin kuvauksen ”Ajankohtaista”-osion linkistä.

Lue tarkemmin Ruotsin eläkejärjestelmästä.