Mies nojaa puupinoon

Osittaisen vanhuuseläkkeen saajia 12 500 ensimmäisenä vuonna

Tyypillinen osittaisen vanhuuseläkkeen saaja on keskituloinen yksityisellä sektorilla työskentelevä 61-vuotias mies. Keskimääräinen osittainen vanhuuseläke on reilut 800 euroa kuukaudessa. Lähes jokainen hakija ottaa puolet kuukausieläkkeestään maksuun, käy ilmi uuden eläkelajin ensimmäistä vuotta käsittelevästä katsauksesta.

Osittaista vanhuuseläkettä haki yli 14 000 henkilöä vuoden 2017 loppuun mennessä. Heistä 12 500 henkilön eläke on alkanut. Hakemusmäärissä nähtiin odotettu piikki alkuvuonna, etenkin helmikuussa tuli paljon hakemuksia. Kevään aikana tahti tasoittui ja vakiintui syksyllä likimain tuhannen hakemuksen kuukausitasolle.

31122017 mennessä osittaista vanhuuseläkettä hakeneet

Eniten hakijoissa oli vuonna 1956 syntyneitä miehiä. Ikäluokista 1955 ja 1956 joka kymmenes mies haki osittaista vanhuuseläkettä, naisista hiukan harvempi. Suurin osa hakijoista otti eläkkeen heti ja niin suurena kuin mahdollista.

Hakijoista neljä viidestä oli työssä ennen eläkkeen hakemista. Työttömiä oli 14 prosenttia, loput olivat työmarkkinoiden ulkopuolella.

Työssäkäyvistä hakijoista viidennes oli yrittäjiä. Yksityisen sektorin osuus hakijoista oli 70 prosenttia.

– Erityisesti yrittäjät näyttävät valitsevan osittaisen vanhuuseläkkeen muita hanakammin. Joka kymmenes yli 60-vuotias aktiiviyrittäjä tarttui mahdollisuuteen viime vuonna, kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Hakijat enimmäkseen keskituloisia

Työssä olleiden hakijoiden keskivuosiansio oli 41 000 euroa, miehillä 46 000 euroa ja naisilla 35 000 euroa. Hakijoista erottuivat erityisesti vanhimmat palkansaajat selvästi keskiarvoa korkeammalla ansiotasollaan.

Lähes 90 prosenttia otti maksimimäärän eli puolet eläkkeestään maksuun. Heidän keskimääräinen osittainen vanhuuseläkkeensä on 810 euroa kuukaudessa. Miesten eläke on keskimäärin 900 euroa ja naisten eläke 680 euroa. Mediaanieläke on 720 euroa kuukaudessa.

Keskimääräinen 50 %:n osittainen vanhuuseläke oli 810 euroa kuukaudessa vuonna 2017

Osittaisen vanhuuseläkkeen saajille kertynyt työeläke on samaa tasoa kuin vanhuuseläkkeelle siirtyvien työeläke, joka oli viime vuonna keskimäärin lähes 1 800 euroa kuukaudessa.

– Uuden eläkemuodon valinneet tuntuvat olevan monella tavalla varsin tavallisia eläkeikää lähestyviä työssä käyviä. He hakevat eläkkeestä kenties hieman joustoa viimeisiin työvuosiin, kertoo Kannisto.

Eläkkeiden keskimääräinen varhennusaika oli lähes kaksi vuotta ja varhennusvähennyksen määrä 70 euroa kuukaudessa. Viime vuonna eläkkeen alaikärajan saavuttivat 1956 syntyneet. Heillä varhennusaika oli lähes kaksi ja puoli vuotta ja varhennusvähennys melkein 100 euroa kuukaudessa.

 


Osittainen vanhuuseläke

  • korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 eläkeuudistuksessa
  • antaa 61 vuotta tai vanhemmalle henkilölle mahdollisuuden ottaa kertyneestä eläkkeestään maksuun neljänneksen (25 %) tai puolet (50 %)
  • tarkistetaan sekä elinaikakertoimella että 0,4 prosentin kuukausittaisella varhennusvähennyksellä
  • vähentää eläkettä pysyvästi
  • ei liity työaika- tai palkkaseurantaa. Voit olla työtön tai töissä ja nostaa eläkettä.

Julkaisu:
Oven ensimmäinen vuosi – katsaus osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen valinneisiin. Eläketurvakeskuksen tilastoja 2/2018
Oven ensimmäinen vuosi -kalvopaketti (SlideShare)
Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus Etk.fi:n tilastosivuilla

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Jari Kannisto, puh. 029 411 2232, jari.kannisto(at)etk.fi
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, puh. 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi

Kuva: iStock