Osittainen vanhuuseläke on suosittu myös Ruotsissa ja Norjassa

Erityisen suosittua eläkkeen varhentaminen on Norjassa, missä kolmasosa etuuteen oikeutetuista nostaa eläkettä ennakkoon. Heistä yhdeksän kymmenestä ottaa koko eläkkeen maksuun heti, kun se on mahdollista. Ruotsissa varhaiseläke kiinnostaa eläkeläisstatukseen liittyvien alennuksien takia.

Vuodenvaihteessa voimaan tullut osittainen varhennettu vanhuuseläke on osoittautunut hittituotteeksi Suomessa. Syyskuun loppuun mennessä eläkettä on hakenut yli 11 000 henkilöä. Heistä 9 400:n eläke on alkanut.

Vastaavanlainen vanhuuseläkelaji on ollut käytössä Ruotsissa ja Norjassa jo vuosia. Toisin kuin Suomessa, naapurimaissa kuukausieläkkeen voi ottaa myös kokonaisena maksuun ennen vanhuuseläkeikää.

Norjassa erityisesti miehet nostavat eläkettä ennakkoon

Norjassa lähes kolmannes 62–66-vuotiaista nosti eläkettä ennakkoon vuoden 2015 lopussa. Erityisesti miehet ovat olleet aktiivisia varhennetun vanhuuseläkkeen hyödyntäjiä. Myös Suomessa suurin osa eläkelajin hyödyntäjistä on toistaiseksi ollut miehiä.

– Vaikka muitakin vaihtoehtoja on, miehet ottavat 100 prosenttia eläkkeestä maksuun heti, kun se on mahdollista. Ehkä he ajattelevat elävänsä lyhyemmän elämän kuin naiset, kertoo kehityspäällikkö Mika Vidlund Eläketurvakeskuksesta.

Aloitettuaan eläkkeen nostamisen norjalaiset jatkavat työelämässä normaalisti. Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan näin käyttäytyvät myös suomalaiset.

Eläkeläisstatus houkuttelee Ruotsissa

Ruotsissa varhennetun vanhuuseläkkeen suosio on laantunut alkuvuosien innostuksen jälkeen.

Vuoden 2015 lopussa 61–64-vuotiaista joka viides hyödynsi etuutta. Norjan kaltaista sukupuolten välistä eroa ei ole Ruotsissa havaittavissa.

Suomessa ja Norjassa myös verotus voi lisätä eläkkeen houkuttelevuutta. Ruotsissa verotus on tiukempi ja varhentamisen syytkin ovat osittain erilaisia.

– Ruotsissa eläkettä nostetaan usein minimimäärä, joka oikeuttaa eläkeläisstatukseen. Sillä saa esimerkiksi alennuksen Tukholman julkisen liikenteen maksuista, kertoo Vidlund.

Ruotsissa osittaista vanhuuseläkettä sijoitetaan myös uudelleen esimerkiksi erilaisiin säästövakuutuksiin joka mahdollistaa työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvan parantamisen.

Tiedot käyvät ilmi Eläketurvakeskuksen joustavaa eläkkeellesiirtymisikää Pohjoismaissa vertailevasta raportista.

Lisätietoja:

Yhteyspäällikkö Mika Vidlund, ETK, puh. 050 377 8140, mika.vidlund(at)etk.fi

Flexible retirement –  a model for the future? Lessons from Sweden, Norway and Finland