Onnistunut työeläkekuntoutus maksaa itsensä takaisin reilussa vuodessa

Vuonna 2017 päättyi lähes 7 000 kuntoutusohjelmaa. Kaksi kolmesta kuntoutuksesta onnistui. Päättyneiden kuntoutusten kustannukset olivat 120 miljoonaa euroa, neljätoista prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.

Vuonna 2017 päättyi 6 900 työeläkekuntoutusta, noin tuhat kuntoutusta enemmän kuin vuonna 2016. Kaikkiaan kuntoutujia oli lähes 17 000 henkilöä. Määrä on yli kaksinkertaistunut vuosikymmenessä.

Kaksi kolmesta kuntoutusohjelmasta onnistui. Ero kuntoutukseen itse hakeutuneiden ja työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä kuntoutusoikeuden saaneiden välillä on merkittävä. Edellisten kuntoutuksista onnistui kolme neljästä (75 %). Jälkimmäisillä joka toinen (49 %) kuntoutus oli onnistunut.

Onnistuneena kuntoutuksena pidetään sellaista, jonka jälkeen kuntoutuja palaa töihin, jatkaa opiskelua tai on työtön työnhakija eli työmarkkinoiden käytettävissä.

–Työeläkekuntoutuksen tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminen. Kuntoutus voi siis olla onnistunut, vaikka henkilö ei työllisty heti, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Keskimääräinen kuntoutus maksoi 17 500 euroa

Työeläkekuntoutuksen kokonaiskustannukset olivat 151 miljoonaa euroa vuonna 2017. Päättyneiden kuntoutusten kustannukset olivat 120 miljoonaa euroa, 14 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Toimeentulokorvausten osuus kustannuksista oli noin 90 prosenttia.

Yhden kuntoutujan ohjelma maksoi keskimäärin 17 500 euroa henkilö.

Työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden kuntoutus maksoi selvästi vähemmän (7 400 €) kuin kuntoutukseen itse hakeneiden (21 600 €). Edellisten kuntoutus koostuu usein lyhyistä työkokeiluista. He myös jättävät kuntoutuksen muita useammin kesken.

Onnistunut kuntoutus maksoi keskimäärin 21 900 euroa henkilö. Kuntoutukseen osallistuneiden keskimääräinen työkyvyttömyyseläke olisi ollut 1 505 euroa kuukaudessa vuonna 2017 eli 18 100 euroa vuositasolla. Näin onnistuneen kuntoutuksen kustannukset vastaavat keskimäärin vuoden ja kolmen kuukauden työkyvyttömyyseläkemenoa.

–Tämä on teoreettinen vertailu, sillä emme pysty osoittamaan, että työeläkekuntoutuksessa olleen työuran pidentyminen johtui kuntoutuksesta, huomauttaa Palotie-Heino.

Tyypillinen kuntoutuja keski-ikäinen nainen

Suurin osa kuntoutuksesta tapahtui työpaikalla työpaikkakuntoutuksena. Kuntoutujista hieman yli puolet oli naisia ja keski-ikä oli 47 vuotta. Yli puolella kuntoutujista oli diagnoosina jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus.

Neljä viidestä kuntoutujasta tuli kuntoutukseen työelämästä, yleensä yksityiseltä sektorilta. Työelämästä kuntoutukseen hakeutuneelle maksettiin keskimäärin toimeentulokorvausta noin 2 800 euroa kuukaudessa, miehille 3 100 euroa ja naisille 2 500 euroa.

Työeläkekuntoutus on työeläkevakuuttajien järjestämää ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta. Sen tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyttä.

 

 

Työeläkekuntoutus vuonna 2017 -tilastojulkaisu
Työeläkekuntoutus (Etk.fi-tilastosivu)
Työeläkekuntoutus vuonna 2017 -kalvopaketti (SlideShare)

Lisätietoja:
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino puh. 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Tilastosuunnittelija Leena Saarnio, puh. 029 411 2120, leena.saarnio(at)etk.fi

Kuva: iStock