OECD:n vertailussa katsaus perhe-eläkkeisiin

OECD:n Pensions Outlook 2018 on julkaistu 3.12.2018. Pääosin julkaisu keskittyy lisäeläkkeisiin ja säästämiseen, mutta tämän kertaisessa raportissa luodaan katsaus myös perhe-eläkkeisiin ja niiden kehittämistarpeisiin. Leskeneläkejärjestelmät ovat vielä verrattain yleisiä, sillä ainoastaan seitsemän OECD-maata ei tarjoa enää tulevaisuuden leskille pakollisia perhe-eläkkeitä.

Katsauksen perhe-eläkelukuun on koottu tilastotietoa perhe-eläkemenosta, perhe-eläkkeensaajista ja perhe-eläkkeen keskimääräisistä tasoista. Lisäksi mukana on yksityiskohtaista kuvausta perhe-eläkkeen saamisen edellytyksistä ja määräytymisestä eri maissa. Perhe-eläkkeen kehitystrendejä on käyty läpi sekä tehty laskelmia perhe-eläkkeistä ja leskien taloudellisesta tilanteesta. OECD on antanut myös suosituksia perhe-eläkkeiden kehittämiseksi.

Lue lisää: