Neuvottelut sosiaaliturvasopimuksesta Japanin kanssa etenevät

Japanin ulko- ja sosiaaliministeriön edustajat ovat tällä viikolla neuvotelleet Suomessa maiden välisestä sosiaaliturvasopimuksesta. Suomesta mukana ovat olleet sosiaali- ja terveysministeriön (STM), ulkoministeriön ja Eläketurvakeskuksen edustajat.

On tavallista, että neuvottelut kahdenvälisestä sosiaaliturvasopimuksesta, joita Suomella on nyt yhdeksän eri tahon kanssa, tahtovat kestää. Japanin kanssa neuvottelukosketus on ollut vuodesta 2012 lähtien.

– Nyt on selvää edistystä ja muutenkin neuvottelut ovat edenneet hyvässä hengessä, kertovat STM:n vastuuhenkilöt tiiviistä neuvotteluviikostaan.

Viimeisenä neuvottelupäivänä perjantaina selviää, miten jatkossa edetään ja päästäänkö sopimukseen.

Agendalla kahdenvälinen sosiaaliturva

Kenties hyvään neuvotteluilmapiiriin on myös vaikuttanut Japanin pääministeri Shinzo Aben taannoinen Suomen vierailu. Vierailun aikanahan uutisiin nousi kummankin maan yhteinen pyrkimys saada aikaan kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus.


FAKTA

Erilaisia sosiaaliturvasopimuksia

  • EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin kanssa sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusta.
  • Lisäksi Suomi on tehnyt sosiaaliturvasopimuksia sellaisten maiden kanssa joiden välillä on tai on ollut siirtolaisuutta tai työperäistä henkilöliikennettä.
  • Kaikissa kahdenvälisissä sopimuksissa on sovittu eläkkeistä, mutta muuten sopimusten sisältö vaihtelee. Kelan etuudet ja sen edustajat eivät ole mukana Japanin kanssa käytävissä neuvotteluissa.
  • Suomi on solminut kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia Kanadan, Quebecin, Yhdysvaltojen, Israelin, Chilen, Australian, Intian, Etelä-Korean ja Kiinan kanssa.