Naisten eläkkeet huolena tutkimuskonferenssissa

Lähes sata asiantuntijaa kokoontui Eläketurvakeskuksen tutkimuskonferenssiin etsimään ratkaisuja miesten ja naisten eläke-erojen kaventamiseksi. Avaimet naisten parempaan eläketurvaan löytyvät työurista, palkkatasosta ja perhepolitiikasta.

Naisten eläkkeet ovat Euroopassa lähes 40 prosenttia pienemmät kuin miesten. Muutosta parempaan ei ole nähty pitkään aikaan. Sukupuolten eläke-erot ovat yhtä suuret kuin kymmenen vuotta sitten.

Tutkimuskonferenssin pääpuhuja, taloustieteen professori Francesca Bettio Sienan yliopistosta arvioi, että naisten eläkkeitä voi parantaa työllisyysasteen nousu ja pidemmät työurat.

–  Työvuosien määrällä mitattuna naisilla on EU-maissa edelleen lyhyemmät työurat kuin miehillä. Mutta naisten työvuosien määrä kasvaa miehiä nopeammin.

Bettio ei kuitenkaan usko, että miesten ja naisten eläkkeiden epätasa-arvo korjaantuu nopeasti. Kehitys voi kääntyä huonommaksikin.

– Naiset tekevät enemmän osa-aikatyötä kuin miehet. Jos osa-aikatyö yleistyy, naisten yhteenlaskettu palkkasumma ei kiri miesten ansioita kiinni, Bettio sanoo.

Naisten eläkeongelmia kärjistävät ikääntyneiden pariskuntien avioerojen yleistyminen. Avioero pudottaa monen eläkeläisnaisen toimeentuloa dramaattisesti. Toimeentuloa kärjistää edelleen perheiden heikentyvät mahdollisuudet auttaa ikääntyneitä kotona. Ikääntyneiden on enenevässä määrin ostettava apua kotiin omalla rahalla. Lisäksi nyt eläkkeelle siirtyvät naiset ovat tottuneet kulutusyhteiskunnan rahankäyttöön. Heille tulojen pudotus eläkkeellä asettaa haasteita arjen taloudenhoidolle.

Äitiyssakko heikentää palkkaa ja eläkettä

Mannheimin yliopiston professori Katja Möhring muistutti konferenssissa, että lasten saaminen heikentää yhä naisten eläkeitä.

– Esimerkiksi Italiassa ja Ranskassa lapsia saaneilla naisilla on heikommat eläkkeet kuin lapsettomilla naisilla, Möhring kertoo.

Äitien heikommat eläkkeet johtuvat pääasiassa lapsettomia naisia heikommasta palkkatasosta. Möhringin mukaan monissa länsimaissa lapsia hankkineiden naisten palkkatasossa on havaittavissa eräänlainen ”äitiyssakko”.

Parempaa perhepolitiikkaa

Apulaisprofessori Rense Nieuwenhuis Tukholman yliopistosta peräänkuulutti Eurooppaan parempaa perhepolitiikkaa. Jos naiset saisivat nykyistä suuremman osan kotitalouden tuloista, tasa-arvo paranisi selvästi. Perhepolitiikan tulisi tukea miehiä jäämään töistä kotiin ja naisia lähtemään kotoa työelämään.

– Perhepolitiikka rakentuu useimmissa maissa yhä oletukseen, että mies on perheen toimeentulon ensisijainen hankkija. Kun perhepolitiikassa huomioidaan perheiden molemmat aikuiset, naisten työllisyydessä, palkkakehityksessä ja eläkkeissä otetaan askelia eteenpäin, Nieuwenhuis kommentoi.

Naisten palkkatasossa kirittävää myös Suomessa

ETK:n erikoistutkija Kati Kuitto esitteli konferenssissa alustavia tutkimustuloksia naisten työurien riskeistä.  Kuiton mukaan 36 vuoden ikään mennessä suomalaisille naisille on kertynyt työtunneilla mitattuna keskimäärin lähes yhtä paljon työuraa kuin miehille. Naisten keskimääräinen ansiokertymä on kuitenkin vain 70 prosenttia miesten ansiokertymästä.

– Alustavien tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että nykyiset perhevapaat heikentävät merkittävästi naisten tuloja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tämä näkyy myös naisten eläkkeissä, Kuitto arvioi.

Konferenssin päätososuuden panelin juonsi johtaja Mikko Kautto (vas.). Panelisteina Juhana Vartiainen, Anna Rotkirch ja Ilkka Kaukoranta.

Aiheesta lisää

Konferenssin pääpuhujien diat SlideSharessa:

Katso konferenssin esitykset YouTubesta.

Tutustu SlideSharessa myös tietopakettiin Suomen eläke-eroista: Gender Gaps in Pensions in Finland

Kuvat: Karoliina Paatos