Ihmisiä suojatiellä

Matala koulutustaso pidentää työkyvyttömyyttä

Koulutustaso on merkittävässä yhteydessä työkyvyttömyyseläkkeellä vietetyn ajan pituuteen. Alemman koulutuksen saaneilla on lähes viisi kertaa enemmän työkyvyttömyyseläkeaikaa kuin korkeasti koulutetuilla.

Suomalaisten koulutustaso on viime vuosikymmeninä parantunut, mutta työkyvyttömyyden riskit kasautuvat edelleen matalan koulutuksen työntekijäryhmille.

Vuonna 2014 työkyvyttömyyseläkeajan odote oli matalan koulutustason työntekijöillä keskimäärin 2,67 vuotta. Korkeasti koulutetuilla odotettu työkyvyttömyysaika oli merkittävästi pienempi, vain 0,57 vuotta.

– Matalan koulutustason työntekijäryhmät ovat muita pidempään työkyvyttömyyseläkkeellä lähes kaikissa diagnoosiryhmissä, ja erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, Eläketurvakeskuksen erikoistutkija Mikko Laaksonen kertoo.

Työkyvyttömyyseläkkeellä vietetty aika lyhentynyt

Laaksosen mukaan on kuitenkin havaittavissa työkyvyttömyyseläkkeiden ajallisen keston lyhenemistä. Työkyvyttömyyseläkkeellä vietetty aika on viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt kaikissa diagnoosiryhmissä.

Samalla diagnoosit ovat muuttuneet. Somaattisten sairauksien osuus työkyvyttömyyseläkkeellä vietetystä ajasta on vähentynyt ja mielenterveysongelmien osuus kasvanut.

– Koulutustason nousu on vaikuttanut työkyvyttömyyseläkkeellä vietetyn ajan vähenemiseen, erityisesti naisilla, Laaksonen tarkentaa.

Mikko Laaksosen, Juha Rantalan, Noora Järnefeltin ja Jari Kanniston tutkimusartikkeli Educational differences in years of working life lost due to disability retirement julkaistiin European Journal of Public Health -lehdessä.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Mikko Laaksonen, puh. 029 411 2156, mikko.laaksonen(at)etk.fi

Kuva: iStock