Masentunut istuu huppu päässä

Lapsuudenaikaiset olosuhteet vaikuttavat nuoren varhaiseen eläköitymiseen

Vanhempien avioero, mielenterveysongelmat ja toimeentulotuen varassa eläminen ovat yhteydessä mielenterveyssyistä myönnettyyn työkyvyttömyyseläkkeeseen ennen 25 vuoden ikää, kertoo THL:n, Kelan ja ETK:n uusi tutkimus.

Erityisesti äidin työkyvyttömyyseläke mielenterveysdiagnoosin perusteella ja kumman tahansa vanhemman mielenterveyspalveluiden käyttö kohottivat nuorten eläköitymisriskiä.

Tutkimuksessa havaittiin, että tyttöjen eläköitymisriski oli 1,4-kertainen poikiin verrattuna.

Vuonna 1987 syntyneistä nuorista vajaalle puolelletoista prosentille myönnettiin työkyvyttömyyseläke toistaiseksi tai määräajaksi vuosina 2003–2012.

Vaarana nuorten ennenaikainen poistuminen työmarkkinoilta

Mielenterveys vaikuttaa työkykyyn ja voi johtaa ennenaikaiseen poistumiseen työmarkkinoilta työkyvyttömyyseläkkeen kautta. Lapsuuden aikaisten tekijöiden yhteydestä mielenterveysongelmiin on paljon tutkimusta, mutta siitä miten ne kantautuvat työkyvyttömyyseläkkeelle päätymiseen saakka, ei juuri ole.

– Tutkimuksessa löydetyt tekijät tulisi ottaa huomioon ennakoivassa työssä väestötasolla, mutta erityisesti niiden nuorten osalta, joilla mielenterveyden häiriö on jo diagnosoitu, sillä heidän riskinsä päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle on suurin, toteaa THL:n tilastotutkija Marko Merikukka.

–  Nuoren työuran tukeminen on erittäin tärkeää myös toimeentulon näkökulmasta. Nuorten työkyvyttömyyseläkkeet ovat yleensä pienet. Vuonna 2016 alle 35-vuotiailla työkyvyttömillä eläke oli keskimäärin vain 820 euroa kuukaudessa, ETK:n erikoistutkija Mikko Laaksonen sanoo.

Tutkimus tehtiin THL:n Kansallinen syntymäkohortti 1987 -rekisteriaineistolla, joka kattaa kaikki Suomessa vuonna 1987 syntyneet lapset, joita on seurattu rekisteritietojen avulla jo sikiöajalta lähtien.

Tutkimustulokset on julkaistu International Journal of Social Psychiatry -lehden artikkelissa Childhood determinants for early psychiatric disability pension: A 10-year follow-up study of the 1987 Finnish Birth.

Lisätietoa:
Tilastotutkija Marko Merikukka (THL), etunimi.sukunimi@thl.fi, puh. 029 524 6210
Erikoistutkija Mikko Laaksonen (ETK), etunimi.sukunimi@etk.fi, puh. 029 411 2156

Kuva: Pexels