Lainmuutos toi monelle kuntoutuspäätöksen ilman hakemusta

Vuonna 2015 työeläkelaitokset antoivat työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä 5 570 ennakkopäätöstä kuntoutukseen ilman, että henkilö oli itse hakenut kuntoutusta. Päätöksistä joka viides johti kuntoutukseen.

Viime vuoden alussa astui voimaan lainmuutos, joka velvoittaa eläkelaitoksen oma-aloitteisesti selvittämään työkyvyttömyyseläkettä hakevan oikeuden työeläkekuntoutukseen. Jos kuntoutuksen edellytykset täyttyvät, annetaan hakijalle työkyvyttömyyseläkeratkaisun lisäksi ennakkopäätös kuntoutuksesta.

Lainmuutoksen tarkoituksena on nopeuttaa kuntoutukseen pääsyä. Ennakkopäätös ei kuitenkaan velvoita päätöksen saanutta kuntoutustoimenpiteisiin.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet yleisin syy

Kaikista vuonna 2015 kuntoutuksensa päättäneistä 64 prosenttia palasi töihin ja 13 prosenttia siirtyi eläkkeelle. Eläkkeelle siirtyneistä 45 prosenttia siirtyi osatyökyvyttömyyseläkkeelle.

– Tyypillinen työeläkekuntoutuja oli 47-vuotias ja tuli työelämästä, yksityiseltä sektorilta. Yli puolella työeläkekuntoutujista oli diagnoosina jokin tuki- ja liikuntaelinten sairaus. Naisten osuus kuntoutujista oli suurempi kuin miesten, kertoo Eläketurvakeskuksen tilastosuunnittelija Leena Saarnio.

Valtaosalla itse kuntoutuminen toteutui työpaikkakuntoutuksena. Kuntoutuksen ajalta maksettiin toimeentulo-korvausta keskimäärin 2 715 euroa kuukaudessa.

Kuntoutujien määrä kasvoi viime vuodesta

Vuonna 2015 työeläkekuntoutujia oli 14 467 ja kuntoutuksen kokonaiskustannukset olivat 123 miljoonaa euroa. Kuntoutujien lukumäärä kasvoi edellisvuodesta 6 prosenttia ja kustannukset 9 prosenttia. Kokonaiskustannuksista toimeentulon osuus oli 106 miljoonaa euroa ja toimenpiteiden 17 miljoonaa euroa.

Työeläkekuntoutuksen taloudellisena tavoitteena on, että kuntoutuksen kokonaiskustannukset jäisivät pienemmiksi kuin vastaavat eläkemenot. Vuonna 2015 onnistunut kuntoutusohjelma maksoi keskimäärin 26 000 euroa.

Kuva: Vuonna 2015 kuntoutuksensa päättäneet kuntoutujan taustan mukaan.

Kuntoutus_fin

Lue lisää aiheesta:
Työeläkekuntoutus vuonna 2015. Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 07/2016.

Lisätietoja:
Tilastosuunnittelija Leena Saarnio, puh. 029 411 2120, leena.saarnio(at)etk.fi