Kuntoutujien määrä lähenee työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä

Työeläkekuntoutujia oli viime vuonna jo lähes 17 000. Määrä kasvoi kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta 2016. Kuntoutujia on jo lähes yhtä paljon kuin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä, käy ilmi Eläketurvakeskuksen 2017 ennakkotiedoista.

Työeläkekuntoutujia oli lähes 17 000 henkilöä viime vuonna. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta kahdeksan prosenttiyksikköä ja on yli kaksinkertaistunut vuosikymmenessä.

Määrällisesti kuntoutujat ovat lähestymässä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä. Vuonna 2017 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 18 600 henkilöä.

– Työeläkekuntoutus on selvästi vakiinnuttanut paikkansa, ja siihen panostetaan entistä enemmän. Näyttää siltä, että panostus näkyy myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrän vähentymisenä, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Kuntoutujat ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet vuosina 2000-2017

Tyypillinen kuntoutuja keski-ikäinen nainen

Suurin osa kuntoutuksesta tapahtui työpaikalla työpaikkakuntoutuksena. Kuntoutujista hieman yli puolet oli naisia ja keski-ikä oli 47 vuotta. Yli puolella kuntoutujista oli diagnoosina jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus.

Neljä viidestä kuntoutujasta tuli kuntoutukseen työelämästä, yleensä yksityiseltä sektorilta. Työelämästä kuntoutukseen hakeutuneelle maksettiin keskimäärin toimeentulokorvausta noin 2 800 euroa kuukaudessa, miehille 3 100 euroa ja naisille 2 500 euroa.

Työeläkekuntoutus on työeläkevakuuttajien järjestämää ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta. Sen tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyttä.

Yksityiskohtaisemmat tiedot työeläkekuntoutuksesta julkaistaan kesäkuussa ilmestyvässä tilastoraportissa, Työeläkekuntoutus vuonna 2017.

Työeläkekuntoutus 2017 -kalvopaketti (SlideShare)

Työeläkekuntoutus-tilastosivulle

Lisätietoja:
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, puh. 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Tilastosuunnittelija Leena Saarnio, puh. 029 411 2120, leena.saarnio(at)etk.fi

Kuva: iStock