Nainen työskentelee toimistossa -kuvituskuva

Kolme viidestä palaa kuntoutuksen jälkeen töihin

Työeläkekuntoutukseen itse hakeutuneet keskeyttävät kuntoutuksen puolet harvemmin kuin työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä kuntoutuksen aloittaneet, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastotiedoista. Tyypillinen kuntoutuja on keski-ikäinen nainen, jonka diagnoosi on tuki- ja liikuntaelinten sairaus.

Viime vuonna päättyi reilut 6 000 kuntoutusohjelmaa. Kaikkiaan työeläkekuntoutujia oli lähes 16 000 henkilöä. Määrä on nelinkertaistunut vuosikymmenessä, ja kasvoi yhdeksän prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.

Vuoden 2015 alussa voimaan tullut lakimuutos nosti kuntoutujien määrää. Nykyään työkyvyttömyysratkaisun yhteydessä on mahdollista saada kuntoutuspäätös ilman hakemusta, jos kuntoutuksen edellytykset täyttyvät. Tällaisia kuntoutujia oli 3 500 vuonna 2016.

Kuntoutukseen itse hakeutuneet palaavat useammin töihin

Noin 60 prosenttia kuntoutuksensa päättäneistä palasi töihin. Kuntoutuksen keskeytti 18 prosenttia, 15 prosenttia siirtyi osittaiselle tai täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle ja 8 prosenttia jäi työttömäksi tai jatkoi opiskelua.

Ero kuntoutukseen itse hakeutuneiden ja työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä kuntoutusoikeuden saaneiden välillä on merkittävä. Jälkimmäisestä ryhmästä 30 prosenttia keskeytti kuntoutuksen, kun kuntoutukseen itse hakeutuneissa vain 15 prosenttia keskeytti sen.

Kuntoutukseen itse hakeutuneesta 65 prosenttia palasi takaisin töihin, työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä kuntoutusoikeuden saaneilla vastaava luku 40 prosenttia.

– Nämä kaksi ryhmää ovat luonteeltaan hyvin erilaiset, ja se selittää eroa keskeyttäneiden ja töihin palaavien osuuksissa. Tätä taustaa vasten tulosta ei voi pitää huonona, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Kustannukset 140 miljoonaa euroa

Tyypillinen työeläkekuntoutuja oli keski-ikäinen nainen, joka haki itse kuntoutukseen työelämästä. Kuntoutujien yleisin diagnoosi oli jokin tuki- ja liikuntaelinten sairaus.

Suurin osa kuntoutuksesta tapahtui työpaikalla, työpaikkakuntoutuksena. Kuntoutuksen ajalta maksettiin toimeentulokorvausta keskimäärin 2 453 euroa kuukaudessa.

Kuntoutukseen itse hakeneiden kuntoutus maksoi keskimäärin 21 500 euroa henkilöltä. Työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä kuntoutusoikeuden saaneiden kuntoutus maksoi keskimäärin 5 300 euroa henkilöltä. Suuri ero johtuu siitä, että edellisen ryhmän kuntoutus on usein työkokeilua ja harvoin koulutusta.

Työeläkekuntoutuksen kokonaiskustannukset olivat 140 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 14 prosenttia.

Työeläkekuntoutus on työeläkevakuuttajien järjestämää ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta.

Työeläkekuntoutus vuonna 2016

Työeläkekuntoutus-tilastosivu

Vuonna 2016 kuntoutuksensa päättäneet tilastografiikka

Lisätietoja:
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino puh. 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Tilastosuunnittelija Leena Saarnio, puh. 029 411 2120, leena.saarnio(at)etk.fi