Nainen ajaa polkupyörällä

Kolmannes yli 16-vuotiaista saa omaa eläkettä

Jo yli 1,4 miljoonaa Suomessa asuvaa henkilöä saa omaa eläkettä. Määrä on kasvanut kolmanneksen vuodesta 1990.  Samaan aikaan työeläkemeno on kolminkertaistunut. Viime vuonna työeläkkeitä maksettiin 26 miljardia ja Kelan eläkkeitä 2,5 miljardia.

Vuoden 2016 lopussa eläkkeensaajia oli kaikkiaan 1 559 000. Kaikista eläkkeensaajista vanhuuseläkettä sai neljä viidestä, työkyvyttömyyseläkettä sai 14 prosenttia ja leskeneläkettä 16 prosenttia.

Suomessa asuvia omaa eläkettä saavia oli 1 459 000. Heidän osuutensa 16 vuotta täyttäneestä väestöstä on kolmannes.  Omaa eläkettä saavien määrä on kasvanut kolmanneksen vuodesta 1990. Tuolloin omaeläkkeensaajia oli 1 097 000, ja heidän osuutensa väestöstä oli noin 28 prosenttia.

Viime vuonna eläkkeelle siirtyi 76 000 Suomessa asuvaa henkilöä. Heistä kolme neljästä siirtyi vanhuuseläkkeelle ja melkein kaikki muut työkyvyttömyyseläkkeelle.

Työeläkemeno kolminkertaistunut vuodesta 1990

Vuonna 2016 eläkkeitä maksettiin yhteensä 28,5 miljardia euroa. Työeläkkeiden osuus oli 26 miljardia euroa ja Kelan eläkkeiden 2,5 miljardia euroa.

Kelan eläkemeno on pienentynyt noin kahdella viidesosalla vuodesta 1990, koska kansaneläkettä saavien määrä on vähentynyt merkittävästi. Samaan aikaan työeläkemeno on lähes kolminkertaistunut. Tämä johtuu työeläkeläisten määrän kasvusta, palkkojen kasvusta ja pidemmistä työurista.

Työkyvyttömyyseläkeläisten määrä laskenut

Suomessa asuvien työkyvyttömyyseläkeläisten määrä oli 1990- ja 2000- luvulla korkea. Vuonna 1990 työkyvyttömyyseläkettä sai 300 000 henkilöä, ja vuonna 2000 heitä oli 262 000. Vielä vuonna 2010 lukumäärä oli 259 000.

Viime vuosina työkyvyttömyyseläkeläisten määrä on kuitenkin kääntynyt selvään laskuun. Vuoden 2016 lopussa työkyvyttömyyseläkettä sai 211 000 henkilöä.

– Positiivinen kehitys on jatkunut edelleen tänä vuonna. Samalla yhä useampi työkyvyttömyyseläke myönnetään määräaikaisena kuntoutustukena, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi nuorimmassa, alle 35-vuotiaiden ikäryhmässä. Vuoden 2016 lopussa heitä oli 23 000. Miehiä heistä oli hieman yli puolet.

Tilastojulkaisu: Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2016
Tilastosivu: Kaikki eläkkeensaajat

Eläkkeensaajat ja maksetut eläkkeet vuosina 1990-2016

Lisätietoja:
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, p. 029 411 2147, tiina.palotie-heino(at)etk.fi
Tilastosuunnittelija Heidi Nyman, p. 029 411 2139, heidi.nyman(at)etk.fi

Kuva: iStock