Kokonaiskuva harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta löytyy nyt yhdeltä verkkosivulta

Viranomaisten yhteistyöllä ylläpidettävä verkkosivusto www.harmaa-talous-rikollisuus.fi kokoaa kaiken harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan liittyvän julkisen materiaalin ensimmäistä kertaa yhteen.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan osallistuu Suomessa useita viranomaisia, ja viranomaisyhteistyön ja tietojen jakamisen laajuus on ainutlaatuista koko maailmassa. Nyt julkaistavan verkkosivuston kautta nämä tiedot tuodaan kootusti esille. Tämä parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia reagoida ripeästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöihin ja haittoihin.

– Valvonnan viranomaisyhteistyötä on viime vuosina lisätty määrätietoisesti ja näin on voitu hyödyntää eri viranomaisilla jo olevaa valvontatietoa. Sivuston myötä tietoa harmaasta taloudesta voidaan hyödyntää vielä tehokkaammin, toteaa ETK:n valvontaosaston osastopäällikkö Matti Ruotanen.

Torjunta kuuluu kaikille

Sivustolta löytyy ajankohtaista tietoa harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöistä, niiden laajuudesta ja torjunnasta. Lisäksi sivusto antaa yrityksille ja kansalaisille tietoa siitä, miten toimia oikein ja suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta.

Yhtenä sivuston tarkoituksena on myös muistuttaa, että harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta kuuluu kaikille ja siitä hyötyvät kaikki: viranomaiset, yritykset ja kansalaiset.

– Työeläkejärjestelmä on luonnollisesti mukana harmaan talouden torjunnassa. Onhan työeläkevakuuttaminen kokoluokaltaan merkittävä lakisääteinen velvoite, ja vakuuttamisen laiminlyönti pienentää työntekijän eläkettä, muistuttaa Ruotanen.