Keskimääräinen YEL-työtulo 23 000 euroa

Reilu kolmannes aloittavista yrittäjistä asetti eläkkeensä perustana olevan YEL-työtulon minimiin tai sen tuntumaan vuonna 2016. Osuus on kasvanut 13 prosenttiyksikköä kahdessa vuodessa, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista.

Vuonna 2016 kaikkien yrittäjien keskimääräinen YEL-työtulo oli noin 23 000 euroa. Keskimääräinen työtulo laski hieman vuodesta 2015. Miesten työtulo oli noin 24 000 euroa ja naisten noin 21 000 euroa. Keskimääräinen YEL-työtulo on pysynyt pitkään melko samansuuruisena.

YEL-työtulo on yrittäjän työeläkevakuutuksen perusta. Yrittäjä valitsee itse työtulonsa määrän. Sen tulisi vastata yrittäjän todellisen työpanoksen arvoa, mutta usein se on todellista tuloa pienempi.

Työtulon mukaan määräytyvät eläkkeen ja eläkemaksun suuruus sekä monet sosiaaliturvaetuudet.

Joka viides yrittäjä valitsee minimin

Joka viides (19 %) yrittäjä asettaa työtulonsa YEL-alarajalle tai sen tuntumaan (7 557 € – 8 499 €).

Uusien yrittäjien keskuudessa osuus on vielä suurempi. Yli kolmasosa (36 %) vakuutti itsensä alarajalle tai sen tuntumaan. Aloittavien yrittäjien työtulojen keskiarvo oli noin 17 000 euroa vuonna 2016. Työtulo laski hieman edellisvuodesta.

– YEL:n alarajan tuntumassa aloittaneiden osuus on kasvanut 13 prosenttiyksikköä kahden vuoden aikana. Samalla myös uuden työttömyysturvan alarajan tuntumassa aloittaneiden osuus on kasvanut selvästi, kertoo kehityspäällikkö Eeva Poutiainen Eläketurvakeskuksesta.

Yli puolet aloittavista yrittäjistä määrittää työtulokseen jonkin kymmenestä suosituimmasta euromäärästä. Näihin kuuluvat YEL:n alarajan ja työttömyysturvaan oikeuttavan työtulon alarajan (12 564 €, 2017) lisäksi esimerkiksi 10 000, 20 000 ja 30 000 euroa.

Lainmuutos ohjasi työtulojen määrittämistä

Vuonna 2015 työttömyysturvaan oikeuttavan YEL-työtulon rajaa nostettiin merkittävästi. Samana vuonna uuden työttömyysturvan rajan sisältävään työtuloluokkaan siirtyi noin 6 000 yrittäjää.

– Emme näe muutoksen syy-yhteyttä suoraan tilastoista, mutta se vaikuttaa todennäköiseltä. Tämäntyyppiset lainmuutokset näyttäisivät ohjaavan jonkin verran työtulojen määrittämistä, kertoo Poutiainen.

Eläke- ja sosiaaliturvan perusta

Yrittäjän työeläkevakuutus on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. Se turvaa toimeentulon silloin, kun yrittäjätoiminta päättyy työkyvyttömyyden tai ikääntymisen vuoksi. Leskelle ja lapsille se turvaa toimeentuloa perheenhuoltajan kuoltua.

Etuuksien ja eläkemaksujen määrä perustuu yrittäjän työtuloon. Työtulosta lasketaan myös yrittäjän sairausvakuutuksen ja vanhempain päivärahat.

YEL-vakuutetut ja työtulot -tilastosivu

Yrittäjän vakuutus perustuu YEL-työtuloon

Voimassa olevien ja alkaneiden YEL- vakuutusten työtuloista (Slideshare)

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Eeva Poutiainen, puh. 029 411 2219, eeva.poutiainen(at)etk.fi
Aktuaaripäällikkö Jaakko Aho, puh. 029 411 2306, jaakko.aho(at)etk.fi