Kattava tilastojulkaisu eläkkeellesiirtymisiästä

Vuonna 2017 työeläkkeelle siirryttiin keskimäärin 61,2-vuotiaina. Työeläkkeelle siirtyi 75 000 henkilöä, joista kolme neljästä jäi vanhuuseläkkeelle. Eläkkeelle siirtymiseen liittyvän tilastotiedon lisäksi tuoreesta julkaisusta löytyy kiinnostavaa tietoa esimerkiksi eri ikäisten työllisyysasteista.

Eläkkeellesiirtymisiän odote lasketaan kaikista työeläkkeelle siirtyneistä. Odotteeseen ei vaikuta väestön ikärakenne, joten sen avulla voidaan tarkastella ajassa tapahtuvaa muutosta eläkkeellesiirtymisiässä.

Eläkkeellesiirtymisiän odote kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla. Vuonna 2017 eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaalle oli 61,2 vuotta ja 50-vuotiaalle 62,8 vuotta.

Työeläkkeelle siirtyi 75 000 henkilöä, joista kolme neljästä jäi vanhuuseläkkeelle. Suosituin ikä jäädä eläkkeelle oli 63 vuotta eli pian vanhuuseläkeiän alarajan täyttämisen jälkeen.

Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousi kolmella kuukaudella tämän vuoden alussa, mikä heijastuu todennäköisesti myös suomalaisten eläkkeelle siirtymiseen.

–Tänä vuonna vanhuuseläkkeelle siirtyy arviolta 5 000 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna, ja työeläkkeelle siirtyvien kokonaismäärä putoaa 70 000 tienoille, arvioi Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto.

Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä (Tilastojulkaisu, 19.4.2018)
Eläkkeellesiirtymisikä nousi hieman (Tiedote 28.2.2018)
Eläkkeellesiirtymisikä  (Teemasivu Etk.fi:ssä)

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Jari Kannisto, puh. 029 411 2232, 050 368 7559, etunimi.sukunimi(at)etk.fi