Katsaus eläketurvaan kokoaa yhteen eläkealan tilastotiedot

Katsaus eläketurvaan 2016 –raportti kertoo tilastotietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä sekä työeläkevaroista ja sijoitustoiminnasta.

Työ- tai kansaneläkettä sai vuoden 2016 lopussa kaikkiaan 1 559 000 henkilöä, mikä on 18 000 enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Kasvu kohdistui vanhuuseläkettä saaviin, joiden määrä lisääntyi 30 000:lla.

Vanhuuseläkettä sai vuoden 2016 lopussa 1 300 000 henkilöä, eli runsas neljä viidesosaa kaikista eläkkeensaajista. Työkyvyttömyyseläkkeen saajia oli 214 000. Leskeneläkettä sai 254 000 ja lapseneläkettä 18 000 henkilöä.

Työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä väheni 8 000:lla, osa-aikaeläkettä saavien määrä 2 000:lla ja maatalouden erityiseläkettä saavien määrä 2 000:lla.

Suomessa maksettiin vuonna 2016 eläkkeitä kaikkiaan 29,7 miljardia euroa, joista työeläkkeiden osuus oli 29 miljardia euroa.

Julkaisu: Katsaus eläketurvaan (Eläketurvakeskuksen tilastoja 08/2017)