Kaksi EU-raporttia julkaistu

Eläkkeiden riittävyyttä koskeva raportti

EU:n sosiaalisen suojelun komitea julkaisee joka kolmas vuosi eläkkeiden riittävyyttä koskevan raportin Tuorein raportti, eli Pensions Adequacy Report (ns. PAR-raportti) julkaistiin huhtikuussa 2018. Tämän tuoreimman eläkkeiden riittävyyttä koskevan raportin laskelmat on laskettu vuoden 2016 tietojen pohjalta.

Raportti tehdään komission ja jäsenmaiden yhteistyönä. Se vertailee laajasti eurooppalaisia eläkejärjestelmiä erityisesti eläkkeiden riittävyyden näkökulmasta sekä nykytilanteen (2016) että tulevaisuuden eläketurvan kannalta (2056).

Ikääntymisraportti ennustaa EU:n eläkemenot vuoteen 2070

EU:n talouspoliittisen komitean (Economic Policy Committee, EPC) alainen työryhmä, ns. AWG-työryhmä (Working Group on Ageing Populations and Sustainability, AWG) julkaisee säännöllisesti selvityksiä väestön ikääntymisen taloudellisista vaikutuksista EU:n jäsenmaissa. Viimeisimmät laskelmat on julkaistu vuonna 2018.

Tässä ns. AWG-raportissa (The 2018 Ageing Report) selvitetään ikääntymisen taloudellisia vaikutuksia eläkkeisiin, terveydenhuoltoon, pitkäaikaishoitoon, koulutukseen ja työttömyysturvaan 27 EU-jäsenmaassa. Raportissa esitetyt laskelmat ulottuvat vuoteen 2070 saakka. Laskelmien peruslähtövuosi on 2016.

Aiheesta muualla: