Islannin eläkeuudistus 2017

Vanhuuseläkeuudistus nostaa vanhuuseläkeikää ja yksinkertaistaa lakisääteisen peruseläkkeen  määräytymistä.

Lakisääteinen vanhuuseläkeikä nostetaan nykyisestä 67:stä 70 ikävuoteen asteittain seuraavan 24 vuoden aikana. Samalla vanhuuseläkeiästä tulee joustava ikävälillä 65-80.

Seuraavassa EU-komission dokumentissa (engl.) esitetään tiivistetysti uudistuksen  keskeinen sisältö:

New legislation reforming the public old-age pension system (ESPN Flash Report 2016/67)