Kolme työmaakypärää naulakossa

Hylkäävää työkyvyttömyyseläkepäätöstä seuraa todennäköisimmin työttömyys

Valtaosa hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneista on tulevina neljänä vuotena työttömänä tai saa vaihtuvia sosiaalietuuksia, osoittaa Kelan ja Eläketurvakeskuksen tuore tutkimus.

– Pitkään jatkuva sosiaalietuuksien tarve hylkäävän eläkepäätöksen jälkeen on tietenkin ei-toivottavaa. Yhtäältä työttömyysetuus on epävarma toimeentulon lähde erityisesti itsensä työkyvyttömiksi kokeville. Toisaalta yhteiskunnan kannalta mahdollinen jäljellä oleva työkyky jää hyödyntämättä, sanoo Kelan tutkija Riku Perhoniemi tiedotteessa.

Työttömyyttä usein ennen ja jälkeen hylkäävää päätöstä

Kielteisen eläkepäätöksen jälkeen yli kahdelle kolmesta hakijasta seuraa työttömyyttä, jos työhön paluu tai kuntouttaminen ei onnistu. Etuuteen liittyy erityisesti itsensä työkyvyttömäksi kokeneilla maksun katkeamisen riski ja aktiivimallin mukainen etuuden tason lasku.

– Työttömyys aiheuttaa hylkääviä eläkepäätöksiä, koska se vähentää mahdollisuuksia varhaiseen toimintakyvyn tukemiseen ja vaikeuttaa työkyvyn määrittelyä eläkelaitoksessa. Samalla hylkäävä eläkepäätös tuottaa työttömyyttä: valtaosalla hylkäyksen saaneista työhön siirtyminen tai kuntouttaminen ei onnistu, Perhoniemi havainnollistaa.

Vuorottelu eri etuuksien välillä tavallista

Yli puolet tutkittavista sai neljän seurantavuoden aikana vähintään kahta tutkituista etuuksista, jotka olivat työttömyysetuudet, sairauspäiväraha ja kuntoutusraha. Etuuksien vaihtuminen kuvastaa toimeentulon vakiintumattomuutta ja epävarmaa tilannetta.

Tutkimuksessa seurattiin neljä vuotta vuonna 2010 työeläkelaitoksesta tai Kelasta hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneita. Tutkimus koski uusia, täyttä eläkettä koskevia hakemuksia.

Vuonna 2017 Kelasta annettiin päätös noin 19 000 uuteen työkyvyttömyyseläkehakemukseen. Niistä 45 % oli hylkääviä. Työeläkejärjestelmään tuli noin 22 000 uutta hakemusta, joista hylättiin noin 30 %. Kelaan ja työeläkelaitoksille tulleet hakemukset ovat osittain samojen ihmisten hakemuksia.

Kelan tiedotteeseen

Aiheesta lisää Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä 2/2018